سه شنبه , مرداد 3 1396
  • گربه مائو مصری

    گربه مائو مصری معرفی گربه نژاد مائو مصری (Egyptian Mau) هر گربه ای با خالهای نقره ای گربه ای از تبار مائو مصری میباشد.آنها گربه های خیابانی در قاهره مصر نیستند.مائو مصری واقعی را میتوان از طریق ترکیبی از رنگ چشم ،پوشش ،اندازه ،نوع بدن و ساختار سر شناخت.گذشته از تفاوتهای فیزیکی خود با سایر گربه های خالدار این گربه …

    بیشتر بخوانید »
  • گربه پرشین

  • گربه سیبری

  • فروش توله گربه پرشین