خرید و فروش سگ های نگهبان

سگ فروش سگ خرید سگ

هاسکی چاو چاو ژرمن سرابی روتوایلر

فروش حیوانات
فروش سگ بودل
بودل
نام و نام خانوادگی: احمدیان
نام حیوان: جویی joyee

جنسیت: ماده

نژاد: بودل

سن: 4 ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل است
علت فروش: نقل مکان
حداقل قیمت: 300000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات: فروش فوووووری
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/17

کد اگهی سگ برای فروش: 854

فروش سگ تریل
تریل
نام و نام خانوادگی: علی
نام حیوان: مایکل
جنسیت: نر

نژاد: تریل

سن: 10ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: زده شده
علت فروش: نداشتن جا
حداقل قیمت: 250000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: خمین خ مصطفی خمینی
توضیحات: تربیت شده و بسیار باهوش
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/17

کد اگهی سگ برای فروش: 853


فروش سگ پکینیز
پکینیز
نام و نام خانوادگی: سیاوش رضایی
نام حیوان: زوپیتر

جنسیت: نر

نژاد: پکینیز

سن: 3 ماه
شناسنامه: ندارد
وضعیت واکسیناسیون: زده
علت فروش: نداشتن جا
حداقل قیمت: 1300000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: میدان صنعت خزرفشان شمالی 74/1
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/17

کد اگهی سگ برای فروش: 852

فروش سگ میکس ژرمن
میکس ژرمن
نام و نام خانوادگی: محمدی
نام حیوان: هنری
جنسیت: نر

نژاد: میکس ژرمن

سن: 1
شناسنامه: ندارد
وضعیت واکسیناسیون: ندارد
علت فروش:
حداقل قیمت: 200000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: لواسان
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/17

کد اگهی سگ برای فروش: 851


فروش سگ ژرمن دوبرمن
ژرمن دوبرمن
نام و نام خانوادگی: مجتبی حسینی
نام حیوان: chita

جنسیت: ماده

نژاد: ژرمن دوبرمن

سن: 9 ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: دارد
علت فروش: دانشجو بودن
حداقل قیمت: 400000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: مازندران نور رستمرود شهرک ساحلی نفت
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/16

کد اگهی سگ برای فروش: 850

فروش سگ یورگ شایر تریر
یورگ شایر تریر
نام و نام خانوادگی: نوری
نام حیوان: پودی
جنسیت: نر

نژاد: یورگ شایر تریر

سن: 3
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: دارد
علت فروش: مسافرت
حداقل قیمت: 1000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات: خانه دارد.
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/15

کد اگهی سگ برای فروش: 849


فروش سگ سیتزو پکینیز
سیتزو پکینیز
نام و نام خانوادگی: نیکخو
نام حیوان: برونی

جنسیت: ماده

نژاد: سیتزو پکینیز

سن: ۳ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: زده
علت فروش: نداشتن زمان نگه داری و رفتن به سر کار
حداقل قیمت: 1100000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات: فروش فوری با ۲۰% تخفیف
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/15

کد اگهی سگ برای فروش: 848

فروش سگ شیتزو تریر
شیتزو تریر
نام و نام خانوادگی: محمدی
نام حیوان: پاپی
جنسیت: ماده

نژاد: شیتزو تریر

سن: 4-5 ماهه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: سفر
حداقل قیمت: 400000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: چمهوری
توضیحات: تربیت شده و بسیار ساکت جهت آپارتمان-قیکت توافقی
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/15

کد اگهی سگ برای فروش: 847


فروش سگ گریت دین ، کرد عراق
گریت دین ، کرد عراق
نام و نام خانوادگی: احمد
نام حیوان: ساری

جنسیت: ماده

نژاد: گریت دین ، کرد عراق

سن: ۱۵ ماه
شناسنامه: مفقود
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: جابجایی
حداقل قیمت: 500000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: مهرشهر کرج
توضیحات: فقط به اهلش میفروشم، قیمت مقطوع، لطفا کسی که موقعیت نگهداری از حیوان رو داره تماس بگیره
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/15

کد اگهی سگ برای فروش: 846

فروش سگ تازی
تازی
نام و نام خانوادگی: سعید
نام حیوان: بتی
جنسیت: ماده

نژاد: تازی

سن: 6
شناسنامه: ندارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل به شرط
علت فروش: سفر
حداقل قیمت: 150000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: منیریه
توضیحات: بسیار آرام و مطیع
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/15

کد اگهی سگ برای فروش: 845


فروش سگ شیتزو تریر
شیتزو تریر
نام و نام خانوادگی: محمد حسینی
نام حیوان: شیتز

جنسیت: نر

نژاد: شیتزو تریر

سن: 10 ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل انجام داده
علت فروش: ازدواج
حداقل قیمت: 500000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: کریمخان
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/14

کد اگهی سگ برای فروش: 844

فروش سگ پامرتنین_شیهاوا هاوا
پامرتنین_شیهاوا هاوا
نام و نام خانوادگی: حسینی
نام حیوان: روبی
جنسیت: ماده

نژاد: پامرتنین_شیهاوا هاوا

سن: 1 ساله
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: نداشتن مکان لازم
حداقل قیمت: 700000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: کرج
توضیحات: تربیت کامل وزن 2.600 با وسایل
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/14

کد اگهی سگ برای فروش: 843


فروش سگ بودل
بودل
نام و نام خانوادگی: احمدیان
نام حیوان: جویی joyee

جنسیت: ماده

نژاد: بودل

سن: 4 ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل است
علت فروش: نقل مکان
حداقل قیمت: 500000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات: فروش فوری
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/14

کد اگهی سگ برای فروش: 842

فروش سگ شستزو ترير
شستزو ترير
نام و نام خانوادگی: ساسان
نام حیوان: مگى
جنسیت: ماده

نژاد: شستزو ترير

سن: ١٧ ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: تكميل خورده
علت فروش: نبود جا
حداقل قیمت: 1000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: كرج
توضیحات: تربيت شده هست اموزش دستشويى و ادم گير
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/13

کد اگهی سگ برای فروش: 841


فروش سگ پونتر
پونتر
نام و نام خانوادگی: ابراهیم بابایی
نام حیوان: بلفی

جنسیت: ماده

نژاد: پونتر

سن: 18 ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: چکاب کامل
علت فروش: مسافرت
حداقل قیمت: 800000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران_مهرآباد جنوبی
توضیحات: تربیت شده کاملا فرمان پذیر
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/13

کد اگهی سگ برای فروش: 840

فروش سگ جرمن
جرمن
نام و نام خانوادگی: Nima
نام حیوان: Lexi
جنسیت: ماده

نژاد: جرمن

سن: ٣ماه
شناسنامه:
وضعیت واکسیناسیون:
علت فروش:
حداقل قیمت: 2000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/13

کد اگهی سگ برای فروش: 839


فروش سگ شیتسو خالص
شیتسو خالص
نام و نام خانوادگی: هومن
نام حیوان: شارلوت

جنسیت: نر

نژاد: شیتسو خالص

سن: 62روز
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: محدودیت در مکان نگهداری
حداقل قیمت: 0
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران خ رسالت
توضیحات: توله ها 3 قلاده هستن هر سه قلاده نر و54 روزه هستن
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/13

کد اگهی سگ برای فروش: 838

فروش سگ ژرمن شپر
ژرمن شپر
نام و نام خانوادگی: مسعود
نام حیوان: راشل
جنسیت: نر

نژاد: ژرمن شپر

سن: 14 ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: زده
علت فروش: نداشتن جا
حداقل قیمت: 1000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران سعادت آباد
توضیحات: فروش فوری
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/13

کد اگهی سگ برای فروش: 837


فروش سگ مالاموت
مالاموت
نام و نام خانوادگی: ايمان
نام حیوان: اشلي

جنسیت: ماده

نژاد: مالاموت

سن: ٧ ماهه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: انجام شده
علت فروش: نبود جا
حداقل قیمت: 1400000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات: تربيت شده - بسيار آرام مناسب با آپارتمان -چشم آبي -
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/13

کد اگهی سگ برای فروش: 836

فروش سگ تریر
تریر
نام و نام خانوادگی: محمدی
نام حیوان: تدی
جنسیت: نر

نژاد: تریر

سن: 11 ماهه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: انجام شده
علت فروش: نبود جا و مکان نگهداری
حداقل قیمت: 300000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/13

کد اگهی سگ برای فروش: 835


فروش سگ روتوایلر
روتوایلر
نام و نام خانوادگی: وحید
نام حیوان: روتی

جنسیت: نر

نژاد: روتوایلر

سن: 1.5 سال
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: تماما خورده
علت فروش: جابجایی
حداقل قیمت: 3500000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات: کاملا سلامت وچابک
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/13

کد اگهی سگ برای فروش: 834

فروش سگ تریر
تریر
نام و نام خانوادگی: صفانیا
نام حیوان: تدی
جنسیت: نر

نژاد: تریر

سن: 11 ماهه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: انجام شده
علت فروش: نبود جا و مکان نگهداری
حداقل قیمت: 300000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران-تهران پارس
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/13

کد اگهی سگ برای فروش: 833


فروش سگ

نام و نام خانوادگی: کاظمی
نام حیوان: لرد

جنسیت: نر و ماده

نژاد:

سن: ٢٠روز
شناسنامه:
وضعیت واکسیناسیون:
علت فروش:
حداقل قیمت: 150000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: مشهد وکیل اباد
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/13

کد اگهی سگ برای فروش: 832

فروش سگ تریر
تریر
نام و نام خانوادگی: کناردریایی
نام حیوان: برفی
جنسیت: ماده

نژاد: تریر

سن: 4 ماه
شناسنامه: ..
وضعیت واکسیناسیون: ..
علت فروش: پولشو نیاز دارم
حداقل قیمت: 1300000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: گیلان_رودسر
توضیحات: سر قیمت کنار میایم! فقط هرچه زودتر بهتر چون به پولش نیاز دارم
Searchtxt:
تاریخ: 2014/4/12

کد اگهی سگ برای فروش: 831


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
خرید حیوانات
خرید سگ شیتزوتریر
نام و نام خانوادگی:
حداکثر قیمت: 400000
نژاد: شیتزوتریر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات: اموزش دیده ونگهبان
تاریخ ایجاد: 2014/4/17
نام و نام خانوادگی: کورش
حداکثر قیمت: 500000
نژاد: خیر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات: اپارتمانی _ کم مو
تاریخ ایجاد: 2014/4/16
خرید سگ نه
نام و نام خانوادگی: رزمجو
حداکثر قیمت: 500000
نژاد: نه
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/4/16
نام و نام خانوادگی: آرش
حداکثر قیمت: 400000
نژاد:
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: resalat
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/4/16
خرید سگ لکسی، شیتزوتریر، شیهاوا، یورک شایر
نام و نام خانوادگی: محمد
حداکثر قیمت: 500000
نژاد: لکسی، شیتزوتریر، شیهاوا، یورک شایر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: ایلام، ایوان، خ امام
توضیحات: واکسینه و شناسنامه دار و تربیت شده باشد
تاریخ ایجاد: 2014/4/16
نام و نام خانوادگی: شاهین
حداکثر قیمت: 12000000
نژاد: سیبرین هاسکی
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: امیرآباد.خ12.بن بست5.پلاک4.ط2
توضیحات: سفید مشکی یا سفید خاکسترس تیره.ابرو دار.2ماهه
تاریخ ایجاد: 2014/4/15
خرید سگ دوبرمن- گریت دین
نام و نام خانوادگی: یزدانی
حداکثر قیمت: 0
نژاد: دوبرمن- گریت دین
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: خراسان 09151300158
توضیحات: سگ جوان درشت وبگیر برای نگهبانی فقط در خراسان باشه 09151300158 لطفا پیام بدید تماس میگیرم
تاریخ ایجاد: 2014/4/15
نام و نام خانوادگی: fgk
حداکثر قیمت: 457
نژاد: gfkfg
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: kfgk
توضیحات: kcvgkm
تاریخ ایجاد: 2014/4/15
خرید سگ xj
نام و نام خانوادگی: dfjm
حداکثر قیمت: 57
نژاد: xj
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: dfj
توضیحات: fj
تاریخ ایجاد: 2014/4/15
نام و نام خانوادگی: کامیاب
حداکثر قیمت: 200000
نژاد: گریت دین
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: اذربایجان غربی. بوکان
توضیحات: گریت دین نر
تاریخ ایجاد: 2014/3/23
خرید سگ ژرمن
نام و نام خانوادگی: حامد
حداکثر قیمت: 500000
نژاد: ژرمن
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: استان فارس
توضیحات: توله ژرمن
تاریخ ایجاد: 2014/3/23
نام و نام خانوادگی: abas
حداکثر قیمت: 300000
نژاد: pitbull
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: arak_
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/3/23
خرید سگ هاسکی
نام و نام خانوادگی: امیر
حداکثر قیمت: 0
نژاد: هاسکی
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: اراک شهر صنعتی منطقه4 پشت دانشگاه علمی کاربردی بلوک4/23
توضیحات: من سگ هاسکی را رایگان میخواهم چون پول خرید انرا ندارم اگر کسی هاسکی رایگان داشت بامن تماس بگیره
تاریخ ایجاد: 2014/3/22
نام و نام خانوادگی: نصیر
حداکثر قیمت: 500000
نژاد: هاسکی -دوبرمن
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات: ترجیحا هاسکی رنگ سفید چشاش هم ابی توله -و دوبرمن توله پوست چرم تخت
تاریخ ایجاد: 2014/3/22
خرید سگ تریر
نام و نام خانوادگی: حجت
حداکثر قیمت: 400000
نژاد: تریر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: آ.غ
توضیحات: باهوش و کنجکاو و شیطون
تاریخ ایجاد: 2014/3/21
نام و نام خانوادگی: بهزاد
حداکثر قیمت: 800000
نژاد: جک راسل تریر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران شهرک اکباتان
توضیحات: توله ی حد اکثر 2 یه 3 ماهه باشد
تاریخ ایجاد: 2014/3/21
خرید سگ تریر
نام و نام خانوادگی: afshin
حداکثر قیمت: 100000
نژاد: تریر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/3/20
نام و نام خانوادگی: ستاری
حداکثر قیمت: 1000000
نژاد: اشپیتز
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/3/20
خرید سگ نمیدونم اما خیلی بزرگ
نام و نام خانوادگی: ارسطو
حداکثر قیمت: 100000
نژاد: نمیدونم اما خیلی بزرگ
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: خراسان شمالی
توضیحات: برای نگهبانی
تاریخ ایجاد: 2014/3/19
نام و نام خانوادگی: جواد
حداکثر قیمت: 1000000
نژاد: دوبرمن
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/3/19
خرید سگ خير
نام و نام خانوادگی: ميرزايي
حداکثر قیمت: 800000
نژاد: خير
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات: يك سگ بسيار كوچك و عروسكي و زيبا ميخوام
تاریخ ایجاد: 2014/3/18
نام و نام خانوادگی: مرتضی نوری
حداکثر قیمت: 500000
نژاد: خیر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات: یرای بازی بچه می خوام، هدیه تولد باشه،
تاریخ ایجاد: 2014/3/17
خرید سگ هاسکی
نام و نام خانوادگی: سینا
حداکثر قیمت: 800000
نژاد: هاسکی
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/3/16
نام و نام خانوادگی: میلاد
حداکثر قیمت: 500000
نژاد: دوبرمن،هاسکی
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/3/15
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
 
معادل انگلیسی

Shepherd dog, dog Rvtvaylr, Hasky dog, terrier, dog Shytsv, buy dogs, sell dogs

سگ ژرمن شپرد ، سگ روتوایلر ، سگ هاسکی ، سگ تریر ، سگ  شیتسو ، خرید سگ ، فروش سگ

25 مردادماه 1392، روز جهانی حیوانات بی سرپرست در پناهگاه وفا

سومین شنبه ماه آگوست هر سال، که امسال ۱۷ آگوست خواهد بود، از طرف جامعه جهانی‌ و فعالان حقوق حیوانات به حیوانات بی‌سرپناه اختصاص داده شده است. زندگی‌ حیوانات از جهات زیادی به دلیل دخالت بی‌رویه انسان در اکو سیستم، بی‌مهری نسبت به سایر موجودات کره زمین از سوی انسان و عطش سیری ناپذیر او در تمامیت خواهی‌ و سلطه‌یابی‌، جهل و نادانی‌، و... تغییر یافته و از نظم طبیعی خود خارج شده است. 

در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی باشگاه مدرسه سگ ها در بخش کمک به حیوانات، در روز جهانی حیوانات بی سرپرست، با حضور مربیان باشگاه در محل پناهگاه وفا در کنار زحمت کشان این مرکز همانند ماه های گذشته به آموزش و تربیت سگ های آسیب مند نمودند.

به دلیل مناسب روز جهانی حمایت از حیوانات بی سرپرست این ماه، به روز آموزش سگ های پناهگاه وفا به 25 مرداد ماه 92 منتقل شد.

مسابقات جهانی SV در استادیوم Aue در شهر Kassel آلمان

مسابقات جهانی 2013، SV در استادیوم Aue شهر زیبای Kassel در کشور آلمان، در تاریخ 30 Aug تا 1 Sep سال 2013 با حضور شرکت کنندگان از کشور های مختلف دنیا برگزار گردید، امسال تیم باشگاه SV-OG-Witz به ریاست استاد علی نصیری، در برگزاری هر چه باشکوه تر این مسابقات جهانی سهم بسزائی داشتند.

حضور در تیم برگزاری مسابقات جهانی برای تیم SV-OG-Witz آلمان بسیار تجربه مفید و ویژه ای بود که با مدیریت استاد علی نصیری به بهترین نحو اجرا و انجام شد.

همچنین امسال در این مسابقات آقای جورج ادوارد فورمن (George Foreman؛ زادهٔ ۱۰ ژانویه ۱۹۴۹ در تکزاس) قهرمان آمریکایی مشت‌زنی سنگین‌وزن جهان که دو بار به جایگاه قهرمانی جهان در ردهٔ سنگین‌وزن رسیداند ،با چندین سگ ژرمن شپهرد خود در این مسابقات شرکت داشتند.

جمعه بازار سگ ها در تهران

خبرگزاری ایسنا: پسر حدود ۱۸ ساله به نظر می‌رسد. تنها نیست. همراه با سگ درنده و مهاجمش از ماشین کروک آلبالویی پیاده می‌شود. اسکارفی (دستمال) که دور مچش دارد را باز می‌کند و به سرش می‌بندد. بعد زنجیر و قلاده‌سگ را به یکی از درختان میانه شانه خاکی جاده می‌بندد و خودش هم همان دور و اطراف به گپ و گفت و معرفی سگ برای آنان که کنجکاوند مشغول می‌شود.

کمی آن سو تر، مردی با ماده سگی که به هفت تا سگ توله‌اش شیر می‌دهد، معرکه گرفته و عده‌ای را دور خود جمع کرده است.

 

مرد میانسالی که سر و وضع و ظاهری ساده هم دارد، سگ پیرش را که فقط صدا دارد و خطر ندارد، برای فروش آورده و ۱۵۰ هزار تومان هم رویش قیمت گذاشته. می‌گوید سگ چوپان است و تا بوده هیچ گرگی وجود نکرده به گله بزند. اما حالا به پولش بیشتر از خودش نیاز دارد.

 

حتی از ظاهر سگ‌ها هم می‌شود فهمید که کدام‌ها اصیل‌تر و گرانترند. یکی از شکاری ها نظرم را جلب می کند. صاحبش روی آن ۳۵ میلیون تومان قیمت گذاشته. البته قبلش خلاصه‌ای از مهارتها و آموخته‌های سگ را با غرور بیان می‌کند. با این قیمت کمتر کسی خریدار است. برای همین فروشنده پیشنهاد می‌دهد یکی از توله‌هایش را با ۱٫۵ میلیون تومان صاحب شوم.

 

اما من که خریدار نیستم. آن هم از این بازار مکاره. این را برخی از سگ فروش‌های حرفه‌ای‌تر می‌فهمند. به ویژه اینکه عکاس همراهم هست. به آنهایی که شک می‌کنند، ناچاریم بگوییم که دانشجو هستیم و درباره همزیستی انسان و سگ تحقیق می‌کنیم و ناچاریم کنجکاویمان را درباره بعضی چیزها و بعضی افراد مهار کنیم و سوال اضافی نپرسیم.

سگ‌ها، ابزار تشخیص سرطان

به گزارش مهر، اوهلین فرانک، سگی از نژاد لابرادور است که توانسته است بافت سرطانی را در 100 در صد موارد تشخیص دهد.

فرانک و مک بین چامبرلین سگ پرشوری از نژاد اسپرینگر اسپانیل بخشی از یک تحقیق بین رشته‌ای در دانشگاه پنسیلوانیا هستند که می‌تواند به دانشمندان در کشف یک اثر شیمیایی کمک کند. این امر ممکن است به آزمایش‌های تشخیصی منتهی شده و در نتیجه جان بیماران مبتلا به سرطان نجات پیدا کند.

این دو سگ درمیان 15 سگ آموزش دیده‌ای هستند که می‌توانند مواد محترقه، مخدر و افراد گمشده را بو بکشند.

محققان از حس بویایی قوی این سگ‌ها برای شناسایی نخستین بوهای سرطان تخمدان استفاه می‌کند، سرطان کشنده‌ای که اغلب بسیار دیر تشخیص داده می‌شود.

سلول‌های سرطانی یک شاخص زیستی قابل تشخیص از خود به جای می‌گذارند، درست مثل وقتی که فردی چغندر پخته مصرف کرده و رنگ آن در ادرارش مشخص می‌شود و یا وقتی که فردی مارچوبه می‌خورد و بوی آن در ادرارش مشخص می‌شود.

سینتیا ام اوتو مدیر اجرایی و بنیانگذار مرکز آموزشی "پن وت" امیدوار است که سگ‌ها را بتوان طوری ظرف 2 سال آموزش داد که یک بوی خاص را شناسایی کنند، بنابراین دانشمندان می‌توانند یک آزمایش خون کم هزینه و کم تهاجمی برای این که متوجه وجود سرطان تخمدان شوند انجام دهند، آن هم در شرایطی که این سرطان هنوز قابل درمان است.

اوتو گفت: همه سگ‌ها در بویایی بسیار خوب عمل می‌کنند اما چیزی که حس بویایی آنها را نسبت به سایر موجودات برتر کرده است سطح منطقه گیرنده‌های بویایی است.

این سگ‌ها تاکنون با بوی بافت سرطانی آشنا شده‌اند و طوری تعلیم دیده‌اند که هنگام کشف این بو بنشینند.

کار اوتو بر مبنای یک تحقیق سوئدی انجام شده که در سال 2010 نوشته شده است. در این تحقیق آزمایش‌های بافتی نشان دهنده حساسیت 100 درصد و ویژگی 95 درصد بود و آزمایش‌های خون نشان دهنده حساسیت 100 درصد و ویژگی 98 درصد بود.

حساسیت و ویژگی در آمار دو شاخص برای ارزیابی نتیجه یک دوحالته هستند. زمانی که بتوان داده‌ها را به دو گروه مثبت و منفی تقسیم کرد، دقت نتایج یک آزمایش که اطلاعات را به این دو دسته تقسیم می‌کند با استفاده از شاخص‌های حساسیت و ویژگی قابل اندازه‌ گیری و توصیف است.

حساسیت به معنی نسبتی از موارد مثبت است که آزمایش آنها را به درستی به عنوان مثبت علامت‌گذاری می‌کند. ویژگی به معنی نسبتی از موارد منفی است که آزمایش آنها را به درستی به عنوان منفی علامت‌گذاری می‌کند.

براساس اظهارات محققان سگ‌هایی که بینی‌های کشیده‌تری دارند سطح گیرنده‌های بویایی آنها بزرگ‌تر است.

ورود ۲۲ قلاده‌سگ تجسس به شبکه‌امدادی کشور

۲۲ قلاده سگ تجسس به شبکه امدادی هلال احمر کشور اضافه شد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، هفتمین مرحله از طرح تقویت و توسعه شبکه امداد و نجات کشور صبح امروز با حضور دبیرکل جمعیت هلال‌احمر و جمعی از معاونان سازمان امداد و نجات اجرایی شد.

در این مراسم همچنین از هفت پایگاه امداد و نجات هوایی، 29 پایگاه بین شهری تجهیز شده، 10 باب انبار امدادی به متراژ 6000 مترمربع رونمایی می‌شود و 22 قلاده سگ تجسس، 74 دستگاه زنده‌یاب بیورادار وارد چرخه امداد و نجات کشور می‌شود.

خط ملی 112 در 15 استان کشور به صورت سراسری و از طریق ویدئو کنفرانس توسط دبیرکل جمعیت هلال‌احمر راه‌اندازی می‌شود.

 

سگ فارغ‌التحصیل

یکی از خبرگزاری‌های بزرگ جهان پس از ارائه مشخصات این سگ به دانشگاه مجازی AUOL مبلغ 4هزارو500پوند نیز به‌حساب آن واریز کرد. پس از چندی مدرک ام‌بی‌ای این سگ برایش ارسال شد. همین مورد باعث شد خبرگزاری یاد‌شده مدعی شود ارزش علمی این دانشگاه قابل تأیید نیست و دانشجو‌های آن‌را افراد ساده‌لوح تشکیل می‌دهند.

این خبرگزاری در بخشی از گزارش خود مدعی شد: دانشجو‌های این دانشگاه فقط برای گنجاندن یک مدرک تحصیلی در رزومه کاری خود در این دانشگاه تقلبی نام‌نویسی می‌کنند.

رانندگی سگ

زن آمریکایی پس از اینکه با خودروی دیگری تصادف کرد سرش را برگرداند تا با راننده صحبت کند که متوجه شد راننده در واقع یک سگ است.

خانم تابیتا در مورد این تصادف گفت: او پنجه‌هایش را داخل فرمان گذاشته و در همان حال به من خیره شده بود.

گفتنی است صاحب این سگ آن‌را در خودرو تنها گذاشته بود و به دلایل نامعلومی دنده خودرو خلاص شده و همین موضوع موجب حرکت خودرو شده بود.

با وجود این، سگ یاد‌شده پنجه‌هایش را روی فرمان گذاشته بود.

سگ صاحب ۹۵ ساله اسلواک را کشت

سگ یک زن بازنشسته ۹۵ ساله اسلواک او را با گاز گرفتن کشت. عروس ۷۳ ساله این زن با شنیدن فریادهایش خود را به او می‌رساند و تلاش می‌کند به او کمک کند. اما در این جریان سگ چند بار هم او را گاز می‌گیرد.

شبکه خبری او ار اف اتریش گزارش داد، آن طور که پلیس اسلواکی امروز اعلام کرد این سگ نژاد آمریکایی ناگهان به این زن 95 ساله حمله‌ور می‌شود و گلویش را گاز می‌گیرد.

صاحب این سگ که اهل روستای ریبنیک اسلواکی بود، در خانه جان خود را از دست می‌دهد. عروس او به بیمارستان منتقل شده و به گفته مقامات محلی مرگ از سرش گذشته است.

بازگشت سگ با نارنجک

زن بریتانیایی برای سگش توپی پرتاب کرد تا حیوان طبق یک رفتار غریزی آن‌را برایش بیاورد اما سگ در بازگشت به جای توپ یک نارنجک در دهان داشت.

پس از فرار زن و تعقیب‌شدن توسط سگ هیجان‌زده از این بازی یکی از مامور‌های گارد ساحلی به سمت آنها دوید و سگ را متوقف کرد.

پس از آن بود که آنها متوجه شدند در واقع این یک نارنجک‌ پلاستیکی و اسباب‌بازی ‌است.

خانم بورلی‌سیموند در این‌باره گفت: بزرگ‌ترین شوک زندگی‌ام را تجربه کردم.

12
فرم خرید حیوان
  1. نام
  2. حداکثر هزینه(تومان)
  3. نژاد خاصی مد نظر دارید؟
  4. توضیحات
  5. ایمیل(*)
  6. تلفن همراه(*)
  7. آدرس
  8. 72284 کد بالا را در زیر وارد کنید:
  9.  
فرم فروش حیوان
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت شناسنامه
  7. وضعیت واکسیناسیون
  8. علت فروش
  9. حداقل قیمت(تومان)
  10. عکس
  11. ایمیل(*)
  12. تلفن همراه(*)
  13. آدرس
  14. توضیحات
  15.  
فرم واگذاری حیوان
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت شناسنامه
  7. وضعیت واکسیناسیون
  8. علت واگذاری
  9. مشخصات خانواده ای که می خواهید سگ را واگذار نمایید
  10. عکس
  11. ایمیل(*)
  12. تلفن همراه(*)
  13. آدرس
  14. توضیحات
  15.  
فرم همسریابی حیوان
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. چه مشخصات خاصی برای همسر سگ خود می خواهید؟
  7. عکس
  8. ایمیل(*)
  9. تلفن همراه(*)
  10. آدرس
  11. توضیحات
  12.  
فرم پزشکی
  1. نام
  2. نام خانوادگی
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت واکسیناسیون
  7. علایم بیماری
  8. ایمیل(*)
  9. تلفن همراه(*)
  10. توضیحات
  11.  
فرم آموزش
  1. نام
  2. جنسیت
  3. نژاد
  4. سن
  5. نوع تربیت
  6. ایمیل(*)
  7. تلفن همراه(*)
  8. توضیحات
  9. طراحی و پیاده سازی توسط تیم برنامه نویسی جنود