سگ های جدید سگ های جدید سگ های جدید

خرید و فروش سگ های نگهبان

سگ فروش سگ خرید سگ

هاسکی چاو چاو ژرمن سرابی روتوایلر

فروش حیوانات
فروش سگ پامرانین
پامرانین
نام و نام خانوادگی: مجموعه بزرگ لرد پت
نام حیوان: پامرانین

جنسیت: نروماده

نژاد: پامرانین

سن: 3ماهه
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت
وضعیت واکسیناسیون: کامل+انگل زدایی
علت فروش: واردات وپرورش روتوایلر
حداقل قیمت: 5000000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران- پاسداران
توضیحات: آموزش پامرانین
Searchtxt:
تاریخ: 2014/11/8

کد اگهی سگ برای فروش: 1201

فروش سگ پاگ
پاگ
نام و نام خانوادگی: مجموعه بزرگ لرد پت
نام حیوان: پاگ
جنسیت: نروماده

نژاد: پاگ

سن: 3ماهه
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت
وضعیت واکسیناسیون: کامل+انگل زدایی
علت فروش: واردات وپرورش روتوایلر
حداقل قیمت: 2700000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران- پاسداران
توضیحات: آموزش پاگ
Searchtxt:
تاریخ: 2014/11/8

کد اگهی سگ برای فروش: 1200


فروش سگ روتوایلر
روتوایلر
نام و نام خانوادگی: مجموعه بزرگ لرد پت
نام حیوان: روتوایلر

جنسیت: نروماده

نژاد: روتوایلر

سن: 3ماهه
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت
وضعیت واکسیناسیون: کامل+انگل زدایی
علت فروش: واردات وپرورش روتوایلر
حداقل قیمت: 2200000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران- پاسداران
توضیحات: آموزش روتوایلر
Searchtxt:
تاریخ: 2014/11/8

کد اگهی سگ برای فروش: 1199

فروش سگ آلاسکای مالاموت
آلاسکای مالاموت
نام و نام خانوادگی: گرجی
نام حیوان: آلاسکای مالاموت
جنسیت: نروماده

نژاد: آلاسکای مالاموت

سن: 1سال
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت وآی دی کارت
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: واردات و پرورش آلاسکای مالاموت
حداقل قیمت: 2000000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: تربیت آلاسکای مالاموت,درمان آلاسکای مالاموت
Searchtxt:
تاریخ: 2014/11/8

کد اگهی سگ برای فروش: 1198


فروش سگ دوبرمن
دوبرمن
نام و نام خانوادگی: حمیدرضا
نام حیوان: جکی

جنسیت: نر

نژاد: دوبرمن

سن: 1 ساله
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: مرطب انجام شده (کامل+انگل)
علت فروش: مهاجرت
حداقل قیمت: 500000
ایمیل: hamidangoshtbaf@yahoo.com
تلفن همراه: 09378485327
آدرس: تهران (بومهن)
توضیحات: بلند قامت + سالم و قدرتمند
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/31

کد اگهی سگ برای فروش: 1196

فروش سگ باست هوند
باست هوند
نام و نام خانوادگی: علیزاده
نام حیوان: باست هوند
جنسیت: نروماده

نژاد: باست هوند

سن: 3ساله
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل+انگل زدایی
علت فروش: پرورش باست هوند
حداقل قیمت: 5000000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: پرورش باست هوند
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/27

کد اگهی سگ برای فروش: 1195


فروش سگ میکس روتوایلرودوبرمن
میکس روتوایلرودوبرمن
نام و نام خانوادگی: نورزاده
نام حیوان: دوبرمن

جنسیت: ماده

نژاد: میکس روتوایلرودوبرمن

سن: 4ماهه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل+انگل زدایی
علت فروش: پرورش روتوایلر و دوبرمن
حداقل قیمت: 1000000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: پرورش روتوایلر و دوبرمن
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/27

کد اگهی سگ برای فروش: 1194

فروش سگ شی هوا هوا
شی هوا هوا
نام و نام خانوادگی: محمدپور
نام حیوان: شی هوا هوا
جنسیت: نروماده

نژاد: شی هوا هوا

سن: 1ساله
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل+انگل زدایی
علت فروش: پرورش شی هوا هوا
حداقل قیمت: 3000000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: واردات شی هوا هوا
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/27

کد اگهی سگ برای فروش: 1193


فروش سگ اشپیتز
اشپیتز
نام و نام خانوادگی: نوری
نام حیوان: اشپیتز

جنسیت: نروماده

نژاد: اشپیتز

سن: 8ماهه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل+انگل زدایی
علت فروش: پرورش اشپیتز
حداقل قیمت: 800000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: آموزش و پرورش اشپیتز
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/27

کد اگهی سگ برای فروش: 1192

فروش سگ هاسکی
هاسکی
نام و نام خانوادگی: مرادی
نام حیوان: هاسکی
جنسیت: نروماده

نژاد: هاسکی

سن: 5ماهه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل+انگل زدایی
علت فروش: پرورش هاسکی
حداقل قیمت: 1400000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: آموزش هاسکی
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/27

کد اگهی سگ برای فروش: 1191


فروش سگ ژرمن شپهرد
ژرمن شپهرد
نام و نام خانوادگی: احمدی
نام حیوان: ژرمن شپهرد

جنسیت: نروماده

نژاد: ژرمن شپهرد

سن: 5ماهه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل+انگل زدایی
علت فروش: پرورش ژرمن شپهرد
حداقل قیمت: 2500000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: پرورش ژرمن شپهرد
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/27

کد اگهی سگ برای فروش: 1190

فروش سگ شیتزوتریر
شیتزوتریر
نام و نام خانوادگی: اکبرنژاد
نام حیوان: شیتزو تریر
جنسیت: نروماده

نژاد: شیتزوتریر

سن: 8ماهه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل+انگل زدایی
علت فروش: پرورش شیتزو تریر
حداقل قیمت: 600000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: پرورش شیتزوتریر
Searchtxt:
تاریخ: 2014/10/27

کد اگهی سگ برای فروش: 1189


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...  
خرید حیوانات
خرید سگ گریت دین توله
نام و -نام خانوادگی: حمید
حداکثر قیمت: 300000
نژاد: گریت دین توله
ایمیل: hamidgh392@yahoo.com
تلفن همراه: 00964750163
آدرس: سلیمانیه عراق درصورت نیاز به ایران میام
توضیحات: حداقل1ماهه باشد
تاریخ ایجاد:
خرید سگ شیتزو تریر
نام و نام خانوادگی: خسرو جعفری
حداکثر قیمت: 300000
نژاد: شیتزو تریر
ایمیل: khosrow_un@yahoo.com
تلفن همراه: 09370845291
آدرس: اراک - شهرک امین مجتمع میثاق بلوک9
توضیحات: سفید و نر باشه و توله شیتزوتریر
تاریخ ایجاد:
خرید سگ بیچون فرایز
نام و -نام خانوادگی: عباس جمشیدی
حداکثر قیمت: 2000000
نژاد: بیچون فرایز
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: بیچون فرایز اصیل
تاریخ ایجاد:
خرید سگ هاسکی
نام و نام خانوادگی: جیرانی
حداکثر قیمت: 1000000
نژاد: هاسکی
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: هاسکی اصیل
تاریخ ایجاد:
خرید سگ چاوچاو
نام و -نام خانوادگی: زمانی
حداکثر قیمت: 2500000
نژاد: چاوچاو
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: چاوچاو اصیل
تاریخ ایجاد:
خرید سگ شیتزو
نام و نام خانوادگی: زمانی
حداکثر قیمت: 1000000
نژاد: شیتزو
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: شیتزوی اصیل
تاریخ ایجاد:
خرید سگ فرنچ بولداگ
نام و -نام خانوادگی: فریدونی
حداکثر قیمت: 2000000
نژاد: فرنچ بولداگ
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: فرنچ بولداگ اصیل
تاریخ ایجاد:
خرید سگ دوبرمن
نام و نام خانوادگی: فریدونی
حداکثر قیمت: 1000000
نژاد: دوبرمن
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: دوبرمن اصیل
تاریخ ایجاد:
خرید سگ ژرمن شپرد
نام و -نام خانوادگی: علی اکبر
حداکثر قیمت: 1500000
نژاد: ژرمن شپرد
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: ژرمن شپرد اصیل
تاریخ ایجاد:
خرید سگ شی هواهوا
نام و نام خانوادگی: علی اکبر
حداکثر قیمت: 2000000
نژاد: شی هواهوا
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: شی هواهوا اصیل
تاریخ ایجاد:
خرید سگ بستون تریر
نام و -نام خانوادگی: فریدونی
حداکثر قیمت: 2000000
نژاد: بستون تریر
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: بستون تریراصیل
تاریخ ایجاد:
خرید سگ روتوایلر
نام و نام خانوادگی: حسینی
حداکثر قیمت: 2000000
نژاد: روتوایلر
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: روتوایلر اصیل
تاریخ ایجاد:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...  
فرم خرید حیوان
  1. نام
  2. حداکثر هزینه(تومان)
  3. نژاد خاصی مد نظر دارید؟
  4. توضیحات
  5. ایمیل(*)
  6. تلفن همراه(*)
  7. آدرس
  8. 13742 کد بالا را در زیر وارد کنید:
  9.  
فرم فروش حیوان
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت شناسنامه
  7. وضعیت واکسیناسیون
  8. علت فروش
  9. حداقل قیمت(تومان)
  10. عکس
  11. ایمیل(*)
  12. تلفن همراه(*)
  13. آدرس
  14. توضیحات
  15.  
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت شناسنامه
  7. وضعیت واکسیناسیون
  8. علت واگذاری
  9. مشخصات خانواده ای که می خواهید سگ را واگذار نمایید
  10. عکس
  11. ایمیل(*)
  12. تلفن همراه(*)
  13. آدرس
  14. توضیحات
  15.  
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. چه مشخصات خاصی برای همسر سگ خود می خواهید؟
  7. عکس
  8. ایمیل(*)
  9. تلفن همراه(*)
  10. آدرس
  11. توضیحات
  12.  
  1. نام
  2. نام خانوادگی
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت واکسیناسیون
  7. علایم بیماری
  8. ایمیل(*)
  9. تلفن همراه(*)
  10. توضیحات
  11.  
  1. نام
  2. جنسیت
  3. نژاد
  4. سن
  5. نوع تربیت
  6. ایمیل(*)
  7. تلفن همراه(*)
  8. توضیحات
  9. طراحی و پیاده سازی توسط تیم برنامه نویسی جنود  
10صفت سگ که اگرمومن داشته باشد رستگارمیشود

حضرت علی میفرمایند:

 سگ ۱۰ صفت دارد که شایسته است هر مؤمن واقعی داشته باشد تا به کمال برسد.

 ۱) سگ را درمیان مردم قدر و منزلتی نیست واین حال مسکینان و بیچارگان است.

 ۲) مال وملکی از آن سگ نیست واین همان صفت مجردان و فرشتگان است.

 ۳) سگ لانه و خانه ی معینی ندارد و هرجا که برود رفته است. و این علامت متوکلان است.

۴) سگ اغلب اوقات گرسنه است و این عادت صالحان است.

 ۵) سگ اگرصد تازیانه از دست صاحب خود بخورد، در خانه او را رها نمی کند و این صفت مریدان حقیقی است.

 ۶) شب هنگام به جز اندکی نمی آرامد و این حالت عاشقان و دوستداران است.

 ۷) هرگاه رانده شود وستم بیند، چون صدایش کنند بدون دلگیری باز گردد واین صفت فروتنان است.

 ۸) هر خوراکی که صاحبش به او بدهد راضی است و این صفت و حال قانعان است.

 ۹) بیشتر اوقات لب فرو بسته وخاموش است و این علامت خائفان است.

 ۱۰) وقتی بمیرد هیچ میراثی بر جای نمی گذارد واین حال زاهدان حقیقی است.داشته باشد تا به کمال برسد.

 

منبع:

نشان از بی نشانها، چاپ هجدهم، ج اول، ص ۳۱۰کتاب در ثمین و ماء مَعین چاپ دوم صفحه ۴۵۷ ـ تالیف آیت الله سید مجتبی حسینی میر صادقی زنجانی و کتاب لئالی الاخبار ج ۵ – ص ۳۸۷- ۳۸۸تحریر المواعظ العددیة،

جک راسل مهربان

ه گزارش شنوباس این سگ باوفا از بچه گربه ها مراقبت می کند. پِپو نه تنها با بچه گربه ها بازی می کند بلکه همانند یک مادر مهربان به آنها رسیدگی می کند. همچنین، پپو دارای یک برادر گربه به نام “گس” است.

 آن چه موجب شهرت این سگ شده علاقه وی به مراقبت از بچه گربه ها است. پپو نه تنها با بچه گربه ها بازی می کند بلکه همانند یک مادر مهربان به آنها رسیدگی می کند. همچنین، پپو دارای یک برادر گربه به نام “گس” است.

سگی که دوبینی دارد
یک سگ اسکاتلندی 9 ماهه در حال حاضر دارای دو بینی است. پس از این که چهار صاحب قبلی به دلیل این نقص او را رها کردند توسط مرکزی در گلاسکو – اسکاتلند پشتیبانی شد.
به گزارش جام نیوز، صاحبان جدید، بومی شرق اسکاتلند هستند و یکی از چهار نامزد از سراسر جهان که برای نگهداری از این سگ انتخاب شده‌اند.
آنجلا مک آلیستر دامپزشک این مرکز نگهداری از سگ گفت: این سگ از بدو تولد با دوبینی به دنیا آمده است و مشکلی از نظر تنفسی ندارد.

سگی که فقط با گربه ها خوابش میبرد

 یک سگ نه ساله ی بزرگ که قلب مهربانی دارد دشمنی دیرینه ی سگ و گربه را نقض کرده است

این سگ هر شب در میان ده ها گربه خوابیده و انگار بدون آنها خوابش نمی برد.

صاحب این سگ می گوید از یکسال پیش متوجه این قضیه شده و در کمال تعجب دیده است که این سگ با مهربانی ده ها گربه ی ولگرد را که از سرمای خیابان به او پناه می آورند در کنار خود جای می دهد.

سگ چهار گوش

 

گفتارنیوز:سگی به نام «شون شون» كه دارای چهارگوش است در رسانه‌های چینی معروف شد.
پنگ كیانگ از استان شین جیانگ صاحب این سگ است. او می‌گوید یك سال پیش یكی از دوستان شون‌شون را به او هدیه داده است.
 
به نقل از روزنامه دیلی‌تلگراف، پنگ می‌گوید: در ابتدا شون شون هیچ تفاوتی با سگ‌های دیگر نداشت تا این كه شش ماه پیش متوجه شدیم پشت گوش‌های اصلی او یك جفت گوش دیگر در حال رشد كردن هستند.
خانواده پنگ ابتدا زیاد اهمیتی به این موضوع ندادند اما پس از مدتی متوجه شدند كه گوش‌های ثانویه بلند و بلندتر شدند تا جایی كه اندازه آنها حتی از گوش‌های اصلی سگ هم بیشتر شد به طوری كه طول آنها به 10 سانتی‌متر رسید.
12345678910...