خرید و فروش سگ های نگهبان

سگ فروش سگ خرید سگ

هاسکی چاو چاو ژرمن سرابی روتوایلر

فروش حیوانات
فروش سگ تری یر
تری یر
نام و نام خانوادگی: رضا
نام حیوان: تایسون

جنسیت: نر

نژاد: تری یر

سن: 2ماهه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: زده شده
علت فروش: ندارد
حداقل قیمت: 450000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: اذربایجان غربی سلماس
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/8/19

کد اگهی سگ برای فروش: 1130

فروش سگ عراقی
عراقی
نام و نام خانوادگی: رضا
نام حیوان: تایسون
جنسیت: ماده

نژاد: عراقی

سن: 2سال
شناسنامه: ندارد
وضعیت واکسیناسیون: زده سده
علت فروش: ندارد
حداقل قیمت: 5000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: اذربایجان غربی سلماس
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/8/19

کد اگهی سگ برای فروش: 1129


فروش سگ تری یر
تری یر
نام و نام خانوادگی: رضا
نام حیوان: پاتی

جنسیت: ماده

نژاد: تری یر

سن: 2سال
شناسنامه: ندارد
وضعیت واکسیناسیون: زده سده
علت فروش: زاییده
حداقل قیمت: 500000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: اذربایجان غربی سلماس
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/8/19

کد اگهی سگ برای فروش: 1128

فروش سگ داشهوند
داشهوند
نام و نام خانوادگی: مروارید
نام حیوان: طلا
جنسیت: ماده

نژاد: داشهوند

سن: 5ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش:
حداقل قیمت: 1000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/8/12

کد اگهی سگ برای فروش: 1127


فروش سگ پیت بول
پیت بول
نام و نام خانوادگی: عباسی
نام حیوان: جسیکا

جنسیت: ماده

نژاد: پیت بول

سن: 3 ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: زره شده
علت فروش: نداشتن وقت
حداقل قیمت: 850000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات: مناسب برای گارد و نگهبان .فوق العاده باهوش
Searchtxt:
تاریخ: 2014/8/9

کد اگهی سگ برای فروش: 1126

فروش سگ ژرمن شپرد
ژرمن شپرد
نام و نام خانوادگی: محمد
نام حیوان: برنارد و آلیس
جنسیت: نر و ماده

نژاد: ژرمن شپرد

سن: 2 ماه
شناسنامه: ندارد
وضعیت واکسیناسیون: ندارد
علت فروش:
حداقل قیمت: 300000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: شیراز
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/8/8

کد اگهی سگ برای فروش: 1125


فروش سگ مالتيز-ترير
مالتيز-ترير
نام و نام خانوادگی: تسليمي
نام حیوان: سگ

جنسیت: نر

نژاد: مالتيز-ترير

سن: ١ماهه
شناسنامه:
وضعیت واکسیناسیون:
علت فروش:
حداقل قیمت: 600
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/8/6

کد اگهی سگ برای فروش: 1124

فروش سگ ژرمنشپرد كلاس A
ژرمنشپرد كلاس A
نام و نام خانوادگی: حميدرضا
نام حیوان: Martin
جنسیت: نر

نژاد: ژرمنشپرد كلاس A

سن: ١ ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: ---
علت فروش: ---
حداقل قیمت: 700000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/8/5

کد اگهی سگ برای فروش: 1123


فروش سگ پامرانیان بلوگنس
پامرانیان بلوگنس
نام و نام خانوادگی: محمدرضا
نام حیوان: تاتلی

جنسیت: ماده

نژاد: پامرانیان بلوگنس

سن: 9 ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل انجام شده است
علت فروش: مهاجرت
حداقل قیمت: 2500000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: اصفهان
توضیحات: بهمراه وسائل کامل، شامل باکس، قفس، ساک، صندلی و ...
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/30

کد اگهی سگ برای فروش: 1122

فروش سگ پرشین سوپر فلت
پرشین سوپر فلت
نام و نام خانوادگی: محمد
نام حیوان: کیمی
جنسیت: ماده

نژاد: پرشین سوپر فلت

سن: 2 سال
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل زده است
علت فروش: مسافرت و جابه جایی
حداقل قیمت: 800000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: بوشهر
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/27

کد اگهی سگ برای فروش: 1121


فروش سگ بردر تریر اسکاتلند
بردر تریر اسکاتلند
نام و نام خانوادگی: علی
نام حیوان: دیتی

جنسیت: ماده

نژاد: بردر تریر اسکاتلند

سن: 6 ماه
شناسنامه: -
وضعیت واکسیناسیون: دارد
علت فروش: مهاجرت
حداقل قیمت: 300000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات: فروش توله شش ماهه نژاد اصیل بردر تریر اسکاتلند واکسن خورده-سفید - بسیار زیبا تربیت شده
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/27

کد اگهی سگ برای فروش: 1120

فروش سگ شیتزو تریر
شیتزو تریر
نام و نام خانوادگی: نیما
نام حیوان: کوکو
جنسیت: ماده

نژاد: شیتزو تریر

سن: 4 ماهه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: دارد
علت فروش: گربه یرشین در خانه
حداقل قیمت: 650000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: سعادت اباد
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/26

کد اگهی سگ برای فروش: 1119


فروش سگ تریر-س
تریر-س
نام و نام خانوادگی: افشین
نام حیوان: بی پی

جنسیت: ماده

نژاد: تریر-س

سن: 1.5
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: سفر
حداقل قیمت: 300
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: مشهد
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/26

کد اگهی سگ برای فروش: 1118

فروش سگ دوبرمن
دوبرمن
نام و نام خانوادگی: ایمان
نام حیوان: جیا
جنسیت: نر

نژاد: دوبرمن

سن: 2ماه
شناسنامه: ندارد
وضعیت واکسیناسیون: زمانش نرسیده
علت فروش: نقل مکان
حداقل قیمت: 1200000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران پاسداران هروی
توضیحات: گوش جراحی نشده
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/25

کد اگهی سگ برای فروش: 1117


فروش سگ دونژاده( تریل وپنیر)
دونژاده( تریل وپنیر)
نام و نام خانوادگی: نظری
نام حیوان: پوبی- اگی

جنسیت: نر

نژاد: دونژاده( تریل وپنیر)

سن: 35 روز
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: دارد
علت فروش: دانشجوی به شهر دیگر
حداقل قیمت: 1500000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران بزرگراه رسالت
توضیحات: خیلی شیطون
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/25

کد اگهی سگ برای فروش: 1116

فروش سگ تریل
تریل
نام و نام خانوادگی: پویان
نام حیوان: برفی
جنسیت: ماده

نژاد: تریل

سن: دوسال
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: تکمیل
علت فروش: کسب درامد
حداقل قیمت: 500000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: گیلان املش
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/25

کد اگهی سگ برای فروش: 1115


فروش سگ سیبرین هاسکی
سیبرین هاسکی
نام و نام خانوادگی: شهرام
نام حیوان: توله هاسکی

جنسیت: نروماده

نژاد: سیبرین هاسکی

سن: 45روزه
شناسنامه: دارند
وضعیت واکسیناسیون: انگل زدایی شده اند
علت فروش: مهاجرت
حداقل قیمت: 1200000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: پاسداران.بومهن
توضیحات: بدون غلط
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/25

کد اگهی سگ برای فروش: 1114

فروش سگ ژرمن شپهرد
ژرمن شپهرد
نام و نام خانوادگی: شهرام
نام حیوان: رونی
جنسیت: نر

نژاد: ژرمن شپهرد

سن: یکسال ونیم
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل وانگل زدایی شده
علت فروش: مهاجرت
حداقل قیمت: 5000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: پاسداران.بومهن
توضیحات: فوق العاده اصیل بلک فیس شیب افراطی زین اسبی پاها خرگوشی.فقط سگ سرابیم باهاش دعوا کرده یه گوشش افتاده
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/25

کد اگهی سگ برای فروش: 1113


فروش سگ شیتزوتریر
شیتزوتریر
نام و نام خانوادگی: شهرام
نام حیوان: توله های شیتزو تریر با خلوص بالا

جنسیت: نروماده

نژاد: شیتزوتریر

سن: دو ماه
شناسنامه: دارند
وضعیت واکسیناسیون: دارد
علت فروش: شغل وواردات
حداقل قیمت: 700000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: پاسداران.بومهن
توضیحات: پدرشیتزوی اصیل ومادر شیتزو تریر
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/25

کد اگهی سگ برای فروش: 1112

فروش سگ سراب
سراب
نام و نام خانوادگی: reza
نام حیوان: kape
جنسیت: نر و ماده

نژاد: سراب

سن: 3ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: تکمیل
علت فروش: مسافرت
حداقل قیمت: 500000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: ahvaz
توضیحات: سگ بسیار با تربیت و حرف گوش کن
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/24

کد اگهی سگ برای فروش: 1111


فروش سگ شیتزوتریر
شیتزوتریر
نام و نام خانوادگی: عباسی
نام حیوان: میسی

جنسیت: ماده

نژاد: شیتزوتریر

سن: 5ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: تکمیل
علت فروش: مسافرت
حداقل قیمت: 800
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: شیراز
توضیحات: تربیت شده وباهوش و خییییییلی ناز
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/24

کد اگهی سگ برای فروش: 1110

فروش سگ هاسکی
هاسکی
نام و نام خانوادگی: مهدی نوری
نام حیوان: بی نام
جنسیت: نر و ماده

نژاد: هاسکی

سن: از 1 ماهه تا 5 ساله
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: واکسن کامل
علت فروش: گسترش کسب و کار
حداقل قیمت: 1000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تماس بگیرید
توضیحات: فروش دائمی سگ هاسکی و سگ نگهبان
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/24

کد اگهی سگ برای فروش: 1109


فروش سگ تریر
تریر
نام و نام خانوادگی: رضایی
نام حیوان: فیدل

جنسیت: نر

نژاد: تریر

سن: 50 روز
شناسنامه: ندارد
وضعیت واکسیناسیون: ندارد
علت فروش: جا به جایی
حداقل قیمت: 400000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/23

کد اگهی سگ برای فروش: 1108

فروش سگ شيانلو
شيانلو
نام و نام خانوادگی: رضا سعيدي
نام حیوان: شيپر
جنسیت: نر

نژاد: شيانلو

سن: 14ماه
شناسنامه:
وضعیت واکسیناسیون: خورده
علت فروش: مسافرت
حداقل قیمت: 0
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: رشت
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/23

کد اگهی سگ برای فروش: 1107


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...  
خرید حیوانات
خرید سگ شیتزوتریر
نام و نام خانوادگی: مریم معاون
حداکثر قیمت: 300000
نژاد: شیتزوتریر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات: ساکن اصفهان هستم
تاریخ ایجاد: 2014/8/13
نام و نام خانوادگی: پیوند
حداکثر قیمت: 200000
نژاد: شیتزو تریر یا تریر (آپارتمانی)
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات: ساکت و مهربون و آروم باشه که بشه تو آپارتمان ازش نگهداری کرد.
تاریخ ایجاد: 2014/8/3
خرید سگ شیتزو یا تریر یا میکس اینا
نام و نام خانوادگی: اتنا زارعی
حداکثر قیمت: 800
نژاد: شیتزو یا تریر یا میکس اینا
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران خ میرزاشیرازی ک 22
توضیحات: 20 سالمه بهترین موقعیت دارم برای سرپرستی واگزاری هم اگه مورد خوب بود خبر بدید ممنون
تاریخ ایجاد: 2014/7/26
نام و نام خانوادگی: خفایی
حداکثر قیمت: 200000
نژاد: ژرمن شیپرد
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: بوشهر بزرگراه طالقانی خ خبرنگار پلاک 98
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/7/25
خرید سگ شیتزو کراسری
نام و نام خانوادگی: Aria
حداکثر قیمت: 400
نژاد: شیتزو کراسری
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/7/25
نام و نام خانوادگی: احسان
حداکثر قیمت: 300
نژاد: شیتزو تریریا تریر سفید کوچک
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: چهارمحال و بختیاری - فرخ شهر
توضیحات: صدا نکند چون شهرستان هستم
تاریخ ایجاد: 2014/7/18
خرید سگ دوبرمن . ژرمن
نام و نام خانوادگی: ابراهیم
حداکثر قیمت: 500000
نژاد: دوبرمن . ژرمن
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: کرج
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/7/18
نام و نام خانوادگی: Setare
حداکثر قیمت: 500000
نژاد:
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: Esfahan
توضیحات: Kocholo bashe va pashmalo va mesle arosak bashe kolan az on mamanihaii ke dokhtara ashegheshonan
تاریخ ایجاد: 2014/7/15
خرید سگ تریل
نام و نام خانوادگی: ثمین صفائیان
حداکثر قیمت: 200000
نژاد: تریل
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: سمنان-میدان هفت تیر (منوچهری)-خیابان جم - جنب بن بست سعید - پلاک 31
توضیحات: حتما سفید باشه مثل سگ کد1085
تاریخ ایجاد: 2014/7/15
نام و نام خانوادگی: فرشاد
حداکثر قیمت: 1000000
نژاد: شیتزو تریر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: جمهوری
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/7/14
خرید سگ مالتيز ترير
نام و نام خانوادگی: faeze aliabadi
حداکثر قیمت: 700000
نژاد: مالتيز ترير
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: اهواز
توضیحات: من يك مالتيز ترير ماده مي خوام
تاریخ ایجاد: 2014/7/13
نام و نام خانوادگی: وحید شیرزاد
حداکثر قیمت: 700000
نژاد: boo
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران پیروزی بلوار ابوذر بین پل دوم و سوم خیابان بوستان نبش بوستان 5 سوپر مارکت صمدی
توضیحات: سلام من دنبال نژاد این سگ میگردم و یه دونه صد در صد میخوام ولی نمیدونم قیمتش چنده اون قیمت هم همینجوری دادم خواهش میکنم راهنمایی کنید
تاریخ ایجاد: 2014/7/10
خرید سگ ژرمن شپرد
نام و نام خانوادگی: سینا
حداکثر قیمت: 400000
نژاد: ژرمن شپرد
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: مازندران-محموداباد
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/7/9
نام و نام خانوادگی: محمدرضا کرمی
حداکثر قیمت: 500000
نژاد: سیبرین هاسکی..اسکیمو
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: زنجان.شهرستان خرمدره.شهرک گلدشت .کوچه پامچال.پلاک53
توضیحات: رنگ مشکی ..نرباشد
تاریخ ایجاد: 2014/7/7
خرید سگ توله نر ژرمن شپرد
نام و نام خانوادگی: مهدی
حداکثر قیمت: 1500000
نژاد: توله نر ژرمن شپرد
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات: با سلام وخسته نباشید در مورد آگهی شما .... میخواستم بدونم امکان خرید توله نر ژرمن شپرد بصورت اقساطی است علاقه بسیار زیادی نسبت به این نژاد سگ دارم ولی متاسفانه واقعا در توان مالیم نیست که بتونم نقد بدم ممنون میشم اگه بتونید کمکی بکنید متشکرم
تاریخ ایجاد: 2014/7/6
نام و نام خانوادگی: نگار
حداکثر قیمت: 300000
نژاد: شیتزوتریر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: شریعتی پلیس
توضیحات: کمتر از 5 ماه
تاریخ ایجاد: 2014/7/6
خرید سگ پیکنیز - تریر
نام و نام خانوادگی: emad
حداکثر قیمت: 600
نژاد: پیکنیز - تریر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/7/6
نام و نام خانوادگی:
حداکثر قیمت: 30000
نژاد: جک راسل تریر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/7/5
خرید سگ
نام و نام خانوادگی: behzad
حداکثر قیمت: 500
نژاد:
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/7/4
نام و نام خانوادگی: mohammad
حداکثر قیمت: 150000
نژاد: پیکینیز
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: اهواز زیتون کارمندی خیابان اصلی بین فیلسوفو فاضل مجتمع زیتون واحد 8
توضیحات: پارس نکنه و ارتباط خوبی داشته باشه
تاریخ ایجاد: 2014/7/2
خرید سگ خیر
نام و نام خانوادگی: علیرضا
حداکثر قیمت: 300
نژاد: خیر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: شیراز_میانرود
توضیحات: کوچیک
تاریخ ایجاد: 2014/7/1
نام و نام خانوادگی: hooman
حداکثر قیمت: 100000
نژاد: شیتزوتریر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: شهرکرد
توضیحات: اگه سفید وکوچیک باشه عالیه
تاریخ ایجاد: 2014/6/30
خرید سگ سگ ژرمن شیپرد
نام و نام خانوادگی: عرشیا
حداکثر قیمت: 500000
نژاد: سگ ژرمن شیپرد
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: ایران تهران ولنجک میدان دانشجو الاله البرز 2 پلاک3 زنگ3 غربی 333
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/6/29
نام و نام خانوادگی: علی صاحبی
حداکثر قیمت: 0
نژاد:
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/6/28
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
فرم خرید حیوان
  1. نام
  2. حداکثر هزینه(تومان)
  3. نژاد خاصی مد نظر دارید؟
  4. توضیحات
  5. ایمیل(*)
  6. تلفن همراه(*)
  7. آدرس
  8. 87431 کد بالا را در زیر وارد کنید:
  9.  
فرم فروش حیوان
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت شناسنامه
  7. وضعیت واکسیناسیون
  8. علت فروش
  9. حداقل قیمت(تومان)
  10. عکس
  11. ایمیل(*)
  12. تلفن همراه(*)
  13. آدرس
  14. توضیحات
  15.  
فرم واگذاری حیوان
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت شناسنامه
  7. وضعیت واکسیناسیون
  8. علت واگذاری
  9. مشخصات خانواده ای که می خواهید سگ را واگذار نمایید
  10. عکس
  11. ایمیل(*)
  12. تلفن همراه(*)
  13. آدرس
  14. توضیحات
  15.  
فرم همسریابی حیوان
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. چه مشخصات خاصی برای همسر سگ خود می خواهید؟
  7. عکس
  8. ایمیل(*)
  9. تلفن همراه(*)
  10. آدرس
  11. توضیحات
  12.  
فرم پزشکی
  1. نام
  2. نام خانوادگی
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت واکسیناسیون
  7. علایم بیماری
  8. ایمیل(*)
  9. تلفن همراه(*)
  10. توضیحات
  11.  
فرم آموزش
  1. نام
  2. جنسیت
  3. نژاد
  4. سن
  5. نوع تربیت
  6. ایمیل(*)
  7. تلفن همراه(*)
  8. توضیحات
  9. طراحی و پیاده سازی توسط تیم برنامه نویسی جنود  
از یک پلنگ ایرانی در پارک ملی سالوک اسفراین تصویربرداری شد

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: حمید فخرانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسفراین گفت: اوائل هفته جاری یکی از همیاران محیط زیست به همراه دو نفر از محیط بانان پارک ملی سالوک در حین گشت زنی در ارتفاعات یک پلنگ ایرانی را مشاهده نموده و موفق به تصویربرداری از آن شدند.


کشف ۵ لاک پشت منقار عقابی و یک مار پیتون در تهران

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از کشف و ضبط ۵ عدد لاک پشت منقار عقابی و یک عدد مار پیتون با تلاش مأموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، اسماعیل میرانزاده فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار داشت: صبح امروز به دنبال گزارش مردمی واصله مبنی بر نگهداری، فروش و عرضه غیر مجاز جانوران وحشی در مغازه‌ای در سطح شهر تهران مأموران بلافاصله به محل اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: مأموران هنگام بازرسی از محل موفق به کشف و ضبط ۵ عدد لاک پشت منقار عقابی که از گونه‌های حمایت شده است و یک حلقه مار پیتون شدند و این حیوانات را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران منتقل کردند.

میرانزاده با بیان اینکه اقدام این فرد با استناد به قوانین و مقررات ملاک عمل تخلف محسوب می شود اظهار داشت: این متخلف پس از تکمیل پرونده تخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

میرانزاده خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده‌ چنین مواردی، محیط زیست استان تهران را با شماره تلفن‌های ۷۷۳۵۹۵۶۴ و ۷۷۳۵۵۷۸۱ الی ۴ در جریان بگذارند.

مراکز نگهداری حیات وحش استان بطور مستمر نظارت می شود

رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران از بازدید مرکز نگهداری پارک ساعی در راستای نظارت بر ساماندهی مراکز نگهداری حیات وحش استان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران امیرعباس احمدی با اعلام این خبر گفت: با توجه به تفاهم نامه منعقده بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و سازمان دامپزشکی و پیرو اهداف مشترک از جمله نظارت بر ساماندهی مراکز نگهداری حیات وحش و کنترل بیماریهای مشترک حیوانات اهلی و وحشی،طی چند روز گذشته کارشناسان این اداره به همراه کارشناس اداره کل دامپزشکی استان از مرکز نگهداری حیات وحش پارک ساعی بازدید نموده اند.

وی با بیان اینکه این مرکز از شرایط مطلوبی به لحاظ نگهداری از گونه های جانوری برخوردار نبوده گفت: این مرکز  فاقد مجوز زیست محیطی می باشد، و بر این اساس مکاتباتی با شهرداری منطقه ۶ تهران  صورت گرفت تا ضمن ارسال مدارک و مستندات و طرح توجیهی فنی جهت اخذ مجوز زیست محیطی نسبت به اصلاح و رفع مشکلات مشاهده شده اقدام نمایند.

احمدی با اشاره به اینکه در سطح استان تهران مجموعا ۱۴ مرکز نگهداری حیوانات فعالیت دارند تصریح کرد: از این میان ۷ مرکز از جمله باغ وحش ارم، موزه طبیعت و حیات وحش داراباد و باغ پرندگان لویزان از مراکز مطلوب و مجاز بوده و سایر مراکز در حال پیگیریهای لازم جهت اخذ مجوز می باشند.

رئیس اداره محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار داشت: همچنین این اداره کل طی آخرین اقدامات خود به تمامی مراکز غیر مجاز اخطاریه صادر و موارد لازم جهت اخذ مجوز زیست محیطی را ابلاغ نموده و خوشبختانه نیمی از مراکز غیر مجاز در این خصوص به منظور اخذ مجوز زیست محیطی با ارائه اسناد و مدارک به این اداره کل مراجعه داشته اند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: از آنجاییکه مراکز نگهداری حیات وحش به لحاظ تنویر افکار عمومی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی حائز اهمیت می باشند می بایست به صورت مجاز و در چهارچوب ضوابط و مقررات زیست محیطی فعالیت نموده تا بتوان در راستای پیشبرد اهداف زیست محیطی از این مراکز استفاده نمود.

نجات پرندگان دراستان کرمانشاه

دیده بان حقوق حیوانات: طی یک ماه گذشته تعداد ۱۲ عدد کبک ، ۳۰ عدد سهره طلایی و یک عدد سارگپه از تعدادی از متخلفین کشف وپس از طی مراحل قانونی توسط مامورین یگان حفاظت در دامان طبیعت رها سازی شدند.
به گزارش  روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ،فلاحتی رئیس اداره محیط زیست شهرستان روانسر با اعلام این خبر گفت : تعداد چهار قطعه کبک که توسط دوستداران محیط زیست در پی همایش کم نظیر فعالان محیط زیست به این اداره تحویل گردیده بود نیز، با حضور جمعی از مسئولین ادارات شهرستان در دامان طبیعت رها شدند.

وی افزود: سهره طلایی به دلیل برخورداری از رنگ آمیزی بسیار زیبا، آواز خوش و زیبایی پرها غالباً توسط شکارچیان زنده گیری و به عنوان پرنده زینتی در قفس نگهداری می شود.

فلاحتی گفت:به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی تلقی میشود، بنابراین همه آحاد ملت درقبال طبیعت ، تنوع زیستی و حیات وحش مسئولیم.

بیایید دربرابر قانون شکنان و طبیعت ستیزان بی تفاوت نباشیم، بیایید با طبیعت و زیستمندان آن مهربان باشیم.

بیایید اسلحه شکاری(تفنگ و دام) را کنار بگذاریم و با دوربین عکاسی لحظات خوب و به یاد ماندنی طبیعت را جاودانه کنیم.

کشف کوچک‌ترین زنبور جهان

 

یک دانشمند انگلیسی موفق به کشف گونه جدیدی از زنبور شده است که کم‌تر از یک میلی‌متر طول دارد.

به گزارش ایرنا، دکتر اندرو پولازک (Andrew Polaszek) متخصص حشره در موزه تاریخ طبیعی لندن این زنبور را در درون یک مگس سفید بر روی یک درخت افرا در زمین بازی مدرسه پسرش در کنت واقع در انگلیس کشف کرد.

وی گفت: زمانی که من در زمین بازی مدرسه پسرم بودم متوجه شدم که برخی از مگس‌های سفید متفاوت از دیگران هستند بنابر این آنها را به آزمایشگاه بردم و تحت آزمایش قرار دادم.

این دانشمند خاطر نشان کرد: زمانی که در آزمایشات این زنبور را در داخل آن مشاهده کردم متوجه علت اختلاف این مگس‌های سفید با سایر مگس‌هایی که قبلا دیده بودم شدم.

دکتر پولازک 54 ساله این کشف را پنج سال پیش در مدرسه ابتدایی پسرش در کنت واقع در انگلیس کشف کرد.

اما آزمایش‌های دقیق برای رده‌بندی این زنبور در یک گونه جدید به نام Encarsia harrisoni به تازگی به اتمام رسیده است.

این زنبور یک انگل است به این معنی که در بدن دیگر حشرات تخم می‌گذارد.

آرمایش‌های اولیه بر روی دی.ان.ای این زنبور نشان داد که این حشره در هیچ کجای زمین شناخته شده نیست اما با این حال تحقیقات و آزمایشات دقیق‌تری در این زمینه باید انجام شود.

12345678