سگ های جدید سگ های جدید سگ های جدید

خرید و فروش سگ های نگهبان

سگ فروش سگ خرید سگ

هاسکی چاو چاو ژرمن سرابی روتوایلر

فروش حیوانات
فروش سگ سیبرین هاسکی
سیبرین هاسکی
نام و نام خانوادگی: مجموعه بزرگ لرد پت
نام حیوان: سوفی-هاسکی

جنسیت: نروماده

نژاد: سیبرین هاسکی

سن: 2ماهه
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت
وضعیت واکسیناسیون: کامل+انگل زدایی
علت فروش: خرید و فروش سگ
حداقل قیمت: 1000000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران- پاسداران
توضیحات: قیمت سگ هاسکی
Searchtxt:
تاریخ: 2014/9/20

کد اگهی سگ برای فروش: 1149

فروش سگ روتوایلر
روتوایلر
نام و نام خانوادگی: مجموعه بزرگ لرد پت
نام حیوان: روتی
جنسیت: روتوایلر

نژاد: روتوایلر

سن: 2ماهه
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت
وضعیت واکسیناسیون: کامل+انگل زدایی
علت فروش: فروش سگ
حداقل قیمت: 2200000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران- پاسداران
توضیحات: فروش سگ روتوایلر
Searchtxt:
تاریخ: 2014/9/20

کد اگهی سگ برای فروش: 1148


فروش سگ تریر
تریر
نام و نام خانوادگی: فهیمه راعی
نام حیوان: بلفی

جنسیت: ماده

نژاد: تریر

سن: 5ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: انجام داده
علت فروش: کمبود جا برای نگهداری
حداقل قیمت: 250000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران-پونک
توضیحات: سگ آپارتمانی,سگ عروسکی
Searchtxt:
تاریخ: 2014/9/19

کد اگهی سگ برای فروش: 1147

فروش سگ گریت دین
گریت دین
نام و نام خانوادگی: مجموعه بزرگ لرد پت
نام حیوان: گریت دین
جنسیت: نروماده

نژاد: گریت دین

سن: 3ماهه
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت
وضعیت واکسیناسیون: کامل+انگل زدایی
علت فروش: پرورش
حداقل قیمت: 1600000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران- پاسداران
توضیحات: خرید و فروش سگ,آموزش سگ,سگ
Searchtxt:
تاریخ: 2014/9/18

کد اگهی سگ برای فروش: 1146


فروش سگ باست هوند
باست هوند
نام و نام خانوادگی: مجموعه بزرگ لرد پت
نام حیوان: باست هوند

جنسیت: نروماده

نژاد: باست هوند

سن: 60روز
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت
وضعیت واکسیناسیون: کامل+انگل زدایی
علت فروش: پرورش
حداقل قیمت: 3000000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران- پاسداران
توضیحات: فروش سگ,قیمت سگ,سگ فروش
Searchtxt:
تاریخ: 2014/9/18

کد اگهی سگ برای فروش: 1145

فروش سگ باسنجی,شکاری
باسنجی,شکاری
نام و نام خانوادگی: مجموعه بزرگ لرد پت
نام حیوان: باسنچی
جنسیت: نروماده

نژاد: باسنجی,شکاری

سن: 70روزه
شناسنامه: دارند+سرتیفیکت
وضعیت واکسیناسیون: کامل+انگل زدایی
علت فروش: پرورش
حداقل قیمت: 3000000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران- پاسداران
توضیحات: فروش سگ,باسنجی,خرید سگ
Searchtxt:
تاریخ: 2014/9/18

کد اگهی سگ برای فروش: 1144


فروش سگ روتوایلر
روتوایلر
نام و نام خانوادگی: تیم لردپت 2
نام حیوان: روتوایلر

جنسیت: نروماده

نژاد: روتوایلر

سن: 2سال
شناسنامه: دارند به همراه سرتیفیکت
وضعیت واکسیناسیون: کامل به همراه انگل زدایی
علت فروش: کسب وکار
حداقل قیمت: 3500000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: پاسداران - تهران
توضیحات: سگ روتوایلر,روتوایلرسگ
Searchtxt:
تاریخ: 2014/9/15

کد اگهی سگ برای فروش: 1143

فروش سگ یورکشایرتریر
یورکشایرتریر
نام و نام خانوادگی: تیم لردپت 2
نام حیوان: یورکشایر
جنسیت: نروماده

نژاد: یورکشایرتریر

سن: 2 ماهه
شناسنامه: دارند به همراه سرتیفیکت
وضعیت واکسیناسیون: کامل به همراه انگل زدایی
علت فروش: کسب و کار
حداقل قیمت: 3500000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: پاسداران - تهران
توضیحات: سگ یورکشایر تریر
Searchtxt:
تاریخ: 2014/9/15

کد اگهی سگ برای فروش: 1142


فروش سگ روتوایلر
روتوایلر
نام و نام خانوادگی: تیم لرد پت1
نام حیوان: راشل

جنسیت: نر

نژاد: روتوایلر

سن: دارد
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: زده شده
علت فروش: کسب وکار
حداقل قیمت: 2000000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهران پاسداران
توضیحات: آموزش سگ نگهبان
Searchtxt:
تاریخ: 2014/9/15

کد اگهی سگ برای فروش: 1141

فروش سگ دوبرمن
دوبرمن
نام و نام خانوادگی: علی
نام حیوان: دوبرمن
جنسیت: نر و ماده

نژاد: دوبرمن

سن: 60 روزه
شناسنامه: کامل
وضعیت واکسیناسیون: بصورت دقیق و کامل
علت فروش: تعداد زیاد
حداقل قیمت: 600
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: تهدان پاسداران
توضیحات: 4 توله نر و ماده 60 روزه دارای شناسنامه کامل و اصیل علی09121066978
Searchtxt:
تاریخ: 2014/9/13

کد اگهی سگ برای فروش: 1140


فروش سگ جرمن شپهرد
جرمن شپهرد
نام و نام خانوادگی: سید مهدی سید حسینی
نام حیوان: توله های ژرمن شپرد

جنسیت: نر و ماده

نژاد: جرمن شپهرد

سن: 95روز
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: 7گانه
علت فروش: زایمان سگ
حداقل قیمت: 1500000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: استان اصفهان
توضیحات: ژرمن شپرد,سرابی,بیگل,پیکینیز
Searchtxt:
تاریخ: 2014/8/25

کد اگهی سگ برای فروش: 1138

فروش سگ dachshund
dachshund
نام و نام خانوادگی: farbod emami
نام حیوان: doshes
جنسیت: made

نژاد: dachshund

سن: 1
شناسنامه: darad
وضعیت واکسیناسیون: kamel zade shode
علت فروش: jabejaiye manzel
حداقل قیمت: 2000000
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
تلفن همراه: 09127111030
آدرس: tehran
توضیحات: سگ,گربه پرشین,کاسکودم قرمز
Searchtxt:
تاریخ: 2014/8/22

کد اگهی سگ برای فروش: 1131


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...  
خرید حیوانات
خرید سگ شیتزو
نام و نام خانوادگی: مهدی سبزیان
حداکثر قیمت: 1000000
نژاد: شیتزو
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: خراسان جنوبی - قاین - بانک ملی مرکزی
توضیحات: نژاد خالص
تاریخ ایجاد:
نام و نام خانوادگی: محمد
حداکثر قیمت: 500
نژاد: شیتزوتریر
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات: پا کوتاه پشمالو
تاریخ ایجاد:
خرید سگ بیگل یا جک راسل
نام و نام خانوادگی: محمد
حداکثر قیمت: 2000000
نژاد: بیگل یا جک راسل
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: اصفهان-میدان جمهوری-کوچه محمود شهبازیان
توضیحات: توله بیشتر از 4 ماهه نمیخوام
تاریخ ایجاد:
نام و نام خانوادگی: سمانه
حداکثر قیمت: 250000
نژاد: سگ سرابی
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: مسجدسلیمان نفتون لین 20 اتاق 6
توضیحات: یه یگ کوچیک و تمیز مناسب آپارتمان و البته مودب و حرف گوش کن
تاریخ ایجاد:
خرید سگ ژرمن شبرد
نام و نام خانوادگی: mehrtash
حداکثر قیمت: 100000
نژاد: ژرمن شبرد
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: تهران و بابل
توضیحات: حداکثر دو ماه
تاریخ ایجاد:
نام و نام خانوادگی: مریم معاون
حداکثر قیمت: 300000
نژاد: شیتزوتریر
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: اصفهان
توضیحات: ساکن اصفهان هستم
تاریخ ایجاد:
خرید سگ شیتزو تریر یا تریر (آپارتمانی)
نام و نام خانوادگی: پیوند
حداکثر قیمت: 200000
نژاد: شیتزو تریر یا تریر (آپارتمانی)
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: اراک
توضیحات: ساکت و مهربون و آروم باشه که بشه تو آپارتمان ازش نگهداری کرد.
تاریخ ایجاد:
نام و نام خانوادگی: اتنا زارعی
حداکثر قیمت: 800
نژاد: شیتزو یا تریر یا میکس اینا
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: تهران خ میرزاشیرازی ک 22
توضیحات: 20 سالمه بهترین موقعیت دارم برای سرپرستی واگزاری هم اگه مورد خوب بود خبر بدید ممنون
تاریخ ایجاد:
خرید سگ ژرمن شیپرد
نام و نام خانوادگی: خفایی
حداکثر قیمت: 200000
نژاد: ژرمن شیپرد
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: بوشهر بزرگراه طالقانی خ خبرنگار پلاک 98
توضیحات: قفقازی
تاریخ ایجاد:
نام و نام خانوادگی: Aria
حداکثر قیمت: 400
نژاد: شیتزو کراسری
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: تهران
توضیحات:
تاریخ ایجاد:
خرید سگ شیتزو تریریا تریر سفید کوچک
نام و نام خانوادگی: احسان
حداکثر قیمت: 300
نژاد: شیتزو تریریا تریر سفید کوچک
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: چهارمحال و بختیاری - فرخ شهر
توضیحات: صدا نکند چون شهرستان هستم
تاریخ ایجاد: 2014/7/18
نام و نام خانوادگی: ابراهیم
حداکثر قیمت: 500000
نژاد: دوبرمن . ژرمن
ایمیل: info.lordpet@gmail.com
شماره تلفن: 09127111030
آدرس: کرج
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/7/18
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...  
فرم خرید حیوان
  1. نام
  2. حداکثر هزینه(تومان)
  3. نژاد خاصی مد نظر دارید؟
  4. توضیحات
  5. ایمیل(*)
  6. تلفن همراه(*)
  7. آدرس
  8. 84732 کد بالا را در زیر وارد کنید:
  9.  
فرم فروش حیوان
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت شناسنامه
  7. وضعیت واکسیناسیون
  8. علت فروش
  9. حداقل قیمت(تومان)
  10. عکس
  11. ایمیل(*)
  12. تلفن همراه(*)
  13. آدرس
  14. توضیحات
  15.  
فرم واگذاری حیوان
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت شناسنامه
  7. وضعیت واکسیناسیون
  8. علت واگذاری
  9. مشخصات خانواده ای که می خواهید سگ را واگذار نمایید
  10. عکس
  11. ایمیل(*)
  12. تلفن همراه(*)
  13. آدرس
  14. توضیحات
  15.  
فرم همسریابی حیوان
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. چه مشخصات خاصی برای همسر سگ خود می خواهید؟
  7. عکس
  8. ایمیل(*)
  9. تلفن همراه(*)
  10. آدرس
  11. توضیحات
  12.  
فرم پزشکی
  1. نام
  2. نام خانوادگی
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت واکسیناسیون
  7. علایم بیماری
  8. ایمیل(*)
  9. تلفن همراه(*)
  10. توضیحات
  11.  
فرم آموزش
  1. نام
  2. جنسیت
  3. نژاد
  4. سن
  5. نوع تربیت
  6. ایمیل(*)
  7. تلفن همراه(*)
  8. توضیحات
  9. طراحی و پیاده سازی توسط تیم برنامه نویسی جنود  
سگ های آموزش دیده پلیس

فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی گفت: سگ‌های این پلیس در سه ماموریت رهایی گروگان، خلع سلاح و کشف مواد منفجره به کار گرفته می‌شوند.

سردار حسین کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار «انتظامی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد واحد سگ‌های یگان ویژه انتظامی (سپکا) گفت: یکی از و احدهای تخصصی این پلیس واحد سگ‌های یگان ویژه است که در حال حاضر در مرکز تربیت آموزش سگ‌های مواد یاب ناجا در حال آموزش هستند.

وی با بیان اینکه این سگ‌ها سه ماموریت، رهایی گروگان، خلع سلاح افراد مسلح و یافتن مواد منفجره را بر عهده دارند گفت: این سگ‌ها توسط مربیان آموزش داد ه خواهند شد و تنها در این سه حوزه ماموریتی به کار گرفته می‌شوند.

فرمانده یگان ویژه ناجا با اشاره به موفقیت پلیس در تربیت این سگ‌ها گفت: چندی پیش در جشنواره سگ‌های آموزش دیده، این یگان توانست رتبه نخست را کسب کند و حتی داور آلمانی نیز به دلیل نوع تربیت این سگها‌ متعجب شده بود.

کرمی با بیان اینکه برای آموزش این سگ‌ها روش‌های آموزشی کلیه کشورهایی که دارای این واحد هستند، مطالعه و سرانجام مدل بومی تربیت سگ در کشور استخراج و به کارگیری شد، گفت: مدل آموزش سگ‌های سپکا کاملا بومی است اما از تجربیات،‌ متون علمی و شیوه تربیت در مراکز پرورش سگ در کشورهای دیگر نیز بهره برده‌ایم.

به گفته فرمانده یگان ویژه نا

مدرسه سگها

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از ایجاد و راه اندازی مدرسه آموزش و تربیت سگ‌های تجسس خبر داد.

دکتر کولیوند در گفت وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تشریح آخرین وضعیت آموزش سگ‌های هلال احمر با بیان اینکه نخستین تجربه استفاده از سگ‌های زنده یاب در عملیات های امدادرسانی در ایران به سال ۱۳۶۷ و وقوع زلزله رودبار باز

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با بیان اینکه عملکرد سگ‌های امدادگر موجب تحسین جهانی شده است، گفت: با توجه به سیاست‌های جمعیت هلال احمر، واحد سگ‌های زنده یاب (آنست) در سراسر کشور توسعه یافت و اکنون در هر استان حداقل دو تیم جستجو با سگ شامل هر تیم یک مربی و یک قلاده سگ مشغول به فعالیت هستند.

کولیوند با بیان اینکه ایران جزو معدود کشورهای دنیا است که چنین مجموعه جامع و گسترده‌ای برای نگهداری و آموزش سگ‌های زنده یاب دارد، گفت: اساس عملکرد این تیم‌ها در دنیا بر اساس کار داوطلبی است

می‌گردد، گفت: برای اولین بار سگ‌ توسط تیم‌های خارجی حاضر در منطقه به کار گرفته شد و پس از آن برای نخستین بار در سال ۷۹ مرکز آمادگی و نگهداری سگ‌های تجسس توسط سازمان امداد و نجات با همکاری سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر راه اندازی شد.

مدرسه سگها

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از ایجاد و راه اندازی مدرسه آموزش و تربیت سگ‌های تجسس خبر داد.

دکتر کولیوند در گفت وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تشریح آخرین وضعیت آموزش سگ‌های هلال احمر با بیان اینکه نخستین تجربه استفاده از سگ‌های زنده یاب در عملیات های امدادرسانی در ایران به سال ۱۳۶۷ و وقوع زلزله رودبار باز می‌گردد، گفت: برای اولین بار سگ‌ توسط تیم‌های خارجی حاضر در منطقه به کار گرفته شد و پس از آن برای نخستین بار در سال ۷۹ مرکز آمادگی و نگهداری سگ‌های تجسس توسط سازمان امداد و نجات با همکاری سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر راه اندازی شد.

گود سگ دعوا

ه گزارش آفتب به نقل از فرارو، سگ دعوا" تفریحی خشونت آمیز است که در نزدیکی یکی از روستاهای حوالی آرامگاه فردوسی برگزار می‌شود. در این مسابقات صاحبان سگ‌ها، حیوانات خود را به میدان می‌آورند، برای‌شان رقیب پیدا می‌کنند و آنها را به جان هم می‌اندازند و تا وقتی یکی از سگ‌ها فرار نکند، کشته نشود یا صاحب یکی از آنها، شکست را بپذیرد، جنگیدن ادامه دارد.

زشترین سگ

وال چهار ساله سگی که آمیزه ای از چند نژاد گوناگون است از سوی هیات داوران در پتالوما ایالت کالیفرنیا به عنوان زشت ترین سگ سال ۲۰۱۳ انتخاب شد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، وال و ۲۴ رقیب دیگرش جمعه شب در بیست و پنجمین دوره مسابقه انتخاب زشت ترین سگ جهان در شهر پتالوما ایالت کالیفرنیا شرکت داشتند.هیات داوران پس از بررسی های فراوان در نهایت وال را به دلیل سر بسیار بزرگتر از جثه اش، قد کوتاه و بی قواره و پنجه های بسیار پهن به عنوان برنده رقابت این عنوان معتبر انتخاب کردند.وال چهار ساله که مخلوطی از نژادهای بیگلی، باکسر و باست است جانشین موگلی سگ چینی بدون مو که سال گذشته عنوان زشت ترین سگ جهان را کسب کرده بود، ش

12345678910