خرید و فروش سگ های نگهبان

سگ فروش سگ خرید سگ

هاسکی چاو چاو ژرمن سرابی روتوایلر

فروش حیوانات
فروش سگ شیتزوتریر
شیتزوتریر
نام و نام خانوادگی: عباسی
نام حیوان: میسی

جنسیت: ماده

نژاد: شیتزوتریر

سن: 5ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: تکمیل
علت فروش: مسافرت
حداقل قیمت: 800
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: شیراز
توضیحات: تربیت شده وباهوش و خییییییلی ناز
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/24

کد اگهی سگ برای فروش: 1110

فروش سگ هاسکی
هاسکی
نام و نام خانوادگی: مهدی نوری
نام حیوان: بی نام
جنسیت: نر و ماده

نژاد: هاسکی

سن: از 1 ماهه تا 5 ساله
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: واکسن کامل
علت فروش: گسترش کسب و کار
حداقل قیمت: 1000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تماس بگیرید
توضیحات: فروش دائمی سگ هاسکی و سگ نگهبان
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/24

کد اگهی سگ برای فروش: 1109


فروش سگ تریر
تریر
نام و نام خانوادگی: رضایی
نام حیوان: فیدل

جنسیت: نر

نژاد: تریر

سن: 50 روز
شناسنامه: ندارد
وضعیت واکسیناسیون: ندارد
علت فروش: جا به جایی
حداقل قیمت: 400000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/23

کد اگهی سگ برای فروش: 1108

فروش سگ شيانلو
شيانلو
نام و نام خانوادگی: رضا سعيدي
نام حیوان: شيپر
جنسیت: نر

نژاد: شيانلو

سن: 14ماه
شناسنامه:
وضعیت واکسیناسیون: خورده
علت فروش: مسافرت
حداقل قیمت: 0
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: رشت
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/23

کد اگهی سگ برای فروش: 1107


فروش سگ پومارانین اشپیتز
پومارانین اشپیتز
نام و نام خانوادگی: رامین
نام حیوان: فینگیل

جنسیت: ماده

نژاد: پومارانین اشپیتز

سن: 3
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: انجام شده
علت فروش: مسافرت
حداقل قیمت: 600000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: اصفهان
توضیحات: سگ بسیار با تربیت و حرف گوش کن
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/22

کد اگهی سگ برای فروش: 1106

فروش سگ سیبرین هاسکی
سیبرین هاسکی
نام و نام خانوادگی: سمیر
نام حیوان: سامویل
جنسیت: نر

نژاد: سیبرین هاسکی

سن: 1.5
شناسنامه:
وضعیت واکسیناسیون:
علت فروش:
حداقل قیمت: 1400000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/22

کد اگهی سگ برای فروش: 1105


فروش سگ گریت دین
گریت دین
نام و نام خانوادگی: محمود اقایی
نام حیوان: بیژو

جنسیت: نر

نژاد: گریت دین

سن: 25
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: دارد
علت فروش: مسافرت
حداقل قیمت: 1900000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: مازندران
توضیحات: واردات سگ نژاد گریت دین-درشت و هیکلی-لب آویز-در رنگهای مختلف. با مدارک کامل(پاسپورت-شجرنامه-برگهFCI-برگه سلامت-میکرچیپ). قیمت این نزاد از 800/000تومان شروع میشود تا 5/000/000تومان. بستگی به درجه اصالت سگ و کشوری که از آن وارد میشود.
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/19

کد اگهی سگ برای فروش: 1104

فروش سگ شی واوا
 شی واوا
نام و نام خانوادگی: حامد رضایی
نام حیوان: تندر
جنسیت: نر

نژاد: شی واوا

سن: 9
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: دارد
علت فروش: کمبود جا
حداقل قیمت: 1300000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات: واردات سگ نژاد شی واوا-بسیار کوچک و سبک وزن-موبلند و موکوتاه. با مدارک کامل(پاسپورت-شجرنامه-برگهFCI-برگه سلامت-میکرچیپ). قیمت این نزاد از1/000/000تومان شروع میشود تا 1/700/000تومان. بستگی به درجه اصالت سگ و کشوری که از آن وارد میشود.
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/19

کد اگهی سگ برای فروش: 1103


فروش سگ پیت بول
 پیت بول
نام و نام خانوادگی: رضا شیخان
نام حیوان: پیتر

جنسیت: نر

نژاد: پیت بول

سن: 2
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: دارد
علت فروش: واردات
حداقل قیمت: 1000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات: واردات سگ نژاد پیت بول-بدن عضلانی-پوست چرمی-فک قوی. با مدارک کامل(پاسپورت-شجرنامه-برگهFCI-برگه سلامت-میکرچیپ). قیمت این نزاد از900/000تومان شروع میشود تا 1/300/000تومان. بستگی به درجه اصالت سگ و کشوری که از آن وارد میشود.
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/19

کد اگهی سگ برای فروش: 1102

فروش سگ ماده
ماده
نام و نام خانوادگی: پوریا محسنی
نام حیوان: سورا
جنسیت: ماده

نژاد: ماده

سن: 2سال
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: انجام شده
علت فروش: کم بود وقت و نداشتن شرایط نگهداری
حداقل قیمت: 350000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/17

کد اگهی سگ برای فروش: 1101


فروش سگ ژرمن دوبرمن
ژرمن دوبرمن
نام و نام خانوادگی: شاهین راد
نام حیوان: سزار

جنسیت: نر

نژاد: ژرمن دوبرمن

سن: 16 ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل
علت فروش: کمبود وقت و نبودن مکان مناسب
حداقل قیمت: 650000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران - جارجرود
توضیحات: بسیار باهوش - شجاع - قوی
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/17

کد اگهی سگ برای فروش: 1100

فروش سگ گریت ین-ژرمن
گریت ین-ژرمن
نام و نام خانوادگی: یوسف
نام حیوان: جکی و جیل
جنسیت: نر و ماده

نژاد: گریت ین-ژرمن

سن: 3 ماهه
شناسنامه:
وضعیت واکسیناسیون: انجام شده
علت فروش: مسافرت
حداقل قیمت: 500000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: رودبار
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/17

کد اگهی سگ برای فروش: 1099


فروش سگ ژرمن ومیکس دوبرمن
ژرمن ومیکس دوبرمن
نام و نام خانوادگی: سید مسعود
نام حیوان: مکسی

جنسیت: نر

نژاد: ژرمن ومیکس دوبرمن

سن: 9 ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: دارد
علت فروش: موقیعت کار
حداقل قیمت: 10000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: ساری روستای پهنه کلا شمالی
توضیحات: ظروری برای فروش.{گیرش زیاد هست
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/16

کد اگهی سگ برای فروش: 1098

فروش سگ ميكس ژرمن دوبرمن
ميكس ژرمن دوبرمن
نام و نام خانوادگی: اردلان آزادمرد
نام حیوان: سلطان
جنسیت: نر

نژاد: ميكس ژرمن دوبرمن

سن: ١٨ ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: كامل
علت فروش: عدم مكان براي نگه داري
حداقل قیمت: 1000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: گرگان
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/16

کد اگهی سگ برای فروش: 1097


فروش سگ ژرمن میکس
ژرمن میکس
نام و نام خانوادگی: مجید
نام حیوان: پاندا

جنسیت: ماده

نژاد: ژرمن میکس

سن: 2سال
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: انجام شده
علت فروش: کمبود فضا
حداقل قیمت: 1000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: کرج
توضیحات: حرف گوش کن - حواس جمع -
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/15

کد اگهی سگ برای فروش: 1096

فروش سگ هاسکی
هاسکی
نام و نام خانوادگی: شیدا
نام حیوان: جیمبو
جنسیت: نر

نژاد: هاسکی

سن: 2ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: زده شده
علت فروش: شاغل بودن و سختی نگهداری در آپارتمان
حداقل قیمت: 1200
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: کرج
توضیحات: عکس واسه 10 روز پیش است.الان گوش ها در حال صاف شدن است.
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/15

کد اگهی سگ برای فروش: 1095


فروش سگ شیتزو کراسری
شیتزو کراسری
نام و نام خانوادگی: مسعود
نام حیوان: تدی

جنسیت: نر

نژاد: شیتزو کراسری

سن: 4ماه ونیم
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: کامل خورده
علت فروش: نداشتن جا
حداقل قیمت: 400
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: شهرک گلستان.بلوارگلها.یاس7.پ39
توضیحات: ...
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/15

کد اگهی سگ برای فروش: 1094

فروش سگ شیتزو
شیتزو
نام و نام خانوادگی: بابک
نام حیوان: bobo
جنسیت: نر

نژاد: شیتزو

سن: 3
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: انجام شده
علت فروش: جابجایی منزل
حداقل قیمت: 900000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات: مودب -حواس جمع-بامزه-حرف گوش کن
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/14

کد اگهی سگ برای فروش: 1093


فروش سگ افغان
افغان
نام و نام خانوادگی: سام
نام حیوان: آبرش

جنسیت: نر

نژاد: افغان

سن: 1.8
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: انجام شده
علت فروش: کار
حداقل قیمت: 7000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران-شهریار
توضیحات: سگ بگیر و نگهبان- سگ جنگ
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/13

کد اگهی سگ برای فروش: 1092

فروش سگ هاسکی
هاسکی
نام و نام خانوادگی: علی
نام حیوان: اسکای لوس
جنسیت: نر

نژاد: هاسکی

سن: 8ماه
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: زده شده
علت فروش: تغییر مکتن زندکی
حداقل قیمت: 2000000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: مازندران
توضیحات: به همراه میکروچیپ
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/13

کد اگهی سگ برای فروش: 1091


فروش سگ جک راسل
جک راسل
نام و نام خانوادگی: داریوش
نام حیوان: جکی

جنسیت: نر وماده

نژاد: جک راسل

سن: 5 ماه
شناسنامه: ندارد
وضعیت واکسیناسیون: انجام شده
علت فروش: مسافرت
حداقل قیمت: 750000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: اتهران صادقیه
توضیحات: دو سگ نر و ماده جک راسل
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/13

کد اگهی سگ برای فروش: 1090

فروش سگ ژرمن شپرد
ژرمن شپرد
نام و نام خانوادگی: ehsan
نام حیوان: ...
جنسیت: نر / ماده

نژاد: ژرمن شپرد

سن: توله 1 ماهه...
شناسنامه: ...
وضعیت واکسیناسیون: ...
علت فروش: پرورش دهنده
حداقل قیمت: 0
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: گلستان _ گرگان
توضیحات: فروش توله های ژرمن شپرد شیبدار کلاس A*از پرو مادر وارداتی با قیمت توافقی و بسیار مناسب / علت فروش : پرورش دهنده/ آدرس: گلستان.گرگان فروش ب صورت یکجا و تک عکس تعدادی از تولها وعکس پدر هست
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/13

کد اگهی سگ برای فروش: 1089


فروش سگ تریر
تریر
نام و نام خانوادگی: میلاد
نام حیوان: بی نام

جنسیت: 4نر 2 ماده

نژاد: تریر

سن: 2ماه
شناسنامه: ندارد
وضعیت واکسیناسیون: ندارد
علت فروش: نه جا دارم نه وقتشو
حداقل قیمت: 100000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/13

کد اگهی سگ برای فروش: 1088

فروش سگ پیکینوا یال دار
پیکینوا یال دار
نام و نام خانوادگی: محمد علی
نام حیوان: جیمی
جنسیت: نر

نژاد: پیکینوا یال دار

سن: 1
شناسنامه: دارد
وضعیت واکسیناسیون: انجام شده
علت فروش: کار
حداقل قیمت: 600000
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
تلفن همراه: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران
توضیحات: تربیت خوب به هیچ عنوان داخل خانه دستشویی نمی کند .
Searchtxt:
تاریخ: 2014/7/13

کد اگهی سگ برای فروش: 1087


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...  
خرید حیوانات
خرید سگ شیتزو تریریا تریر سفید کوچک
نام و نام خانوادگی: احسان
حداکثر قیمت: 300
نژاد: شیتزو تریریا تریر سفید کوچک
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: چهارمحال و بختیاری - فرخ شهر
توضیحات: صدا نکند چون شهرستان هستم
تاریخ ایجاد: 2014/7/18
نام و نام خانوادگی: ابراهیم
حداکثر قیمت: 500000
نژاد: دوبرمن . ژرمن
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: کرج
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/7/18
خرید سگ
نام و نام خانوادگی: Setare
حداکثر قیمت: 500000
نژاد:
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: Esfahan
توضیحات: Kocholo bashe va pashmalo va mesle arosak bashe kolan az on mamanihaii ke dokhtara ashegheshonan
تاریخ ایجاد: 2014/7/15
نام و نام خانوادگی: ثمین صفائیان
حداکثر قیمت: 200000
نژاد: تریل
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: سمنان-میدان هفت تیر (منوچهری)-خیابان جم - جنب بن بست سعید - پلاک 31
توضیحات: حتما سفید باشه مثل سگ کد1085
تاریخ ایجاد: 2014/7/15
خرید سگ شیتزو تریر
نام و نام خانوادگی: فرشاد
حداکثر قیمت: 1000000
نژاد: شیتزو تریر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: جمهوری
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/7/14
نام و نام خانوادگی: faeze aliabadi
حداکثر قیمت: 700000
نژاد: مالتيز ترير
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: اهواز
توضیحات: من يك مالتيز ترير ماده مي خوام
تاریخ ایجاد: 2014/7/13
خرید سگ boo
نام و نام خانوادگی: وحید شیرزاد
حداکثر قیمت: 700000
نژاد: boo
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: تهران پیروزی بلوار ابوذر بین پل دوم و سوم خیابان بوستان نبش بوستان 5 سوپر مارکت صمدی
توضیحات: سلام من دنبال نژاد این سگ میگردم و یه دونه صد در صد میخوام ولی نمیدونم قیمتش چنده اون قیمت هم همینجوری دادم خواهش میکنم راهنمایی کنید
تاریخ ایجاد: 2014/7/10
نام و نام خانوادگی: سینا
حداکثر قیمت: 400000
نژاد: ژرمن شپرد
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: مازندران-محموداباد
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/7/9
خرید سگ سیبرین هاسکی..اسکیمو
نام و نام خانوادگی: محمدرضا کرمی
حداکثر قیمت: 500000
نژاد: سیبرین هاسکی..اسکیمو
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: زنجان.شهرستان خرمدره.شهرک گلدشت .کوچه پامچال.پلاک53
توضیحات: رنگ مشکی ..نرباشد
تاریخ ایجاد: 2014/7/7
نام و نام خانوادگی: مهدی
حداکثر قیمت: 1500000
نژاد: توله نر ژرمن شپرد
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات: با سلام وخسته نباشید در مورد آگهی شما .... میخواستم بدونم امکان خرید توله نر ژرمن شپرد بصورت اقساطی است علاقه بسیار زیادی نسبت به این نژاد سگ دارم ولی متاسفانه واقعا در توان مالیم نیست که بتونم نقد بدم ممنون میشم اگه بتونید کمکی بکنید متشکرم
تاریخ ایجاد: 2014/7/6
خرید سگ شیتزوتریر
نام و نام خانوادگی: نگار
حداکثر قیمت: 300000
نژاد: شیتزوتریر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: شریعتی پلیس
توضیحات: کمتر از 5 ماه
تاریخ ایجاد: 2014/7/6
نام و نام خانوادگی: emad
حداکثر قیمت: 600
نژاد: پیکنیز - تریر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/7/6
خرید سگ جک راسل تریر
نام و نام خانوادگی:
حداکثر قیمت: 30000
نژاد: جک راسل تریر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/7/5
نام و نام خانوادگی: behzad
حداکثر قیمت: 500
نژاد:
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/7/4
خرید سگ پیکینیز
نام و نام خانوادگی: mohammad
حداکثر قیمت: 150000
نژاد: پیکینیز
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: اهواز زیتون کارمندی خیابان اصلی بین فیلسوفو فاضل مجتمع زیتون واحد 8
توضیحات: پارس نکنه و ارتباط خوبی داشته باشه
تاریخ ایجاد: 2014/7/2
نام و نام خانوادگی: علیرضا
حداکثر قیمت: 300
نژاد: خیر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: شیراز_میانرود
توضیحات: کوچیک
تاریخ ایجاد: 2014/7/1
خرید سگ شیتزوتریر
نام و نام خانوادگی: hooman
حداکثر قیمت: 100000
نژاد: شیتزوتریر
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: شهرکرد
توضیحات: اگه سفید وکوچیک باشه عالیه
تاریخ ایجاد: 2014/6/30
نام و نام خانوادگی: عرشیا
حداکثر قیمت: 500000
نژاد: سگ ژرمن شیپرد
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: ایران تهران ولنجک میدان دانشجو الاله البرز 2 پلاک3 زنگ3 غربی 333
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/6/29
خرید سگ
نام و نام خانوادگی: علی صاحبی
حداکثر قیمت: 0
نژاد:
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/6/28
نام و نام خانوادگی: گرگی
حداکثر قیمت: 0
نژاد:
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/6/28
خرید سگ جک راسل
نام و نام خانوادگی: معىن
حداکثر قیمت: 300000
نژاد: جک راسل
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: اراک
توضیحات: ترجیحا نر باشد و توله
تاریخ ایجاد: 2014/6/24
نام و نام خانوادگی: بنیامین
حداکثر قیمت: 50000
نژاد: موبلند
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: قم باجک کوچه70پلاک 19
توضیحات: دارای شناسنامه.داشتنواکسیناسیون
تاریخ ایجاد: 2014/6/23
خرید سگ
نام و نام خانوادگی:
حداکثر قیمت: 0
نژاد:
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس:
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/6/22
نام و نام خانوادگی: نوید
حداکثر قیمت: 200000
نژاد: دوبرمن
ایمیل: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
شماره تلفن: برای دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت در تماس باشید
آدرس: استان کرمان شهرستان بم
توضیحات:
تاریخ ایجاد: 2014/6/21
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
فرم خرید حیوان
  1. نام
  2. حداکثر هزینه(تومان)
  3. نژاد خاصی مد نظر دارید؟
  4. توضیحات
  5. ایمیل(*)
  6. تلفن همراه(*)
  7. آدرس
  8. 36011 کد بالا را در زیر وارد کنید:
  9.  
فرم فروش حیوان
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت شناسنامه
  7. وضعیت واکسیناسیون
  8. علت فروش
  9. حداقل قیمت(تومان)
  10. عکس
  11. ایمیل(*)
  12. تلفن همراه(*)
  13. آدرس
  14. توضیحات
  15.  
فرم واگذاری حیوان
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت شناسنامه
  7. وضعیت واکسیناسیون
  8. علت واگذاری
  9. مشخصات خانواده ای که می خواهید سگ را واگذار نمایید
  10. عکس
  11. ایمیل(*)
  12. تلفن همراه(*)
  13. آدرس
  14. توضیحات
  15.  
فرم همسریابی حیوان
  1. نام صاحب حیوان
  2. نام حیوان
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. چه مشخصات خاصی برای همسر سگ خود می خواهید؟
  7. عکس
  8. ایمیل(*)
  9. تلفن همراه(*)
  10. آدرس
  11. توضیحات
  12.  
فرم پزشکی
  1. نام
  2. نام خانوادگی
  3. جنسیت
  4. نژاد
  5. سن
  6. وضعیت واکسیناسیون
  7. علایم بیماری
  8. ایمیل(*)
  9. تلفن همراه(*)
  10. توضیحات
  11.  
فرم آموزش
  1. نام
  2. جنسیت
  3. نژاد
  4. سن
  5. نوع تربیت
  6. ایمیل(*)
  7. تلفن همراه(*)
  8. توضیحات
  9. طراحی و پیاده سازی توسط تیم برنامه نویسی جنود  
کشف ۵ لاک پشت منقار عقابی و یک مار پیتون در تهران

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از کشف و ضبط ۵ عدد لاک پشت منقار عقابی و یک عدد مار پیتون با تلاش مأموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، اسماعیل میرانزاده فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار داشت: صبح امروز به دنبال گزارش مردمی واصله مبنی بر نگهداری، فروش و عرضه غیر مجاز جانوران وحشی در مغازه‌ای در سطح شهر تهران مأموران بلافاصله به محل اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: مأموران هنگام بازرسی از محل موفق به کشف و ضبط ۵ عدد لاک پشت منقار عقابی که از گونه‌های حمایت شده است و یک حلقه مار پیتون شدند و این حیوانات را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران منتقل کردند.

میرانزاده با بیان اینکه اقدام این فرد با استناد به قوانین و مقررات ملاک عمل تخلف محسوب می شود اظهار داشت: این متخلف پس از تکمیل پرونده تخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

میرانزاده خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده‌ چنین مواردی، محیط زیست استان تهران را با شماره تلفن‌های ۷۷۳۵۹۵۶۴ و ۷۷۳۵۵۷۸۱ الی ۴ در جریان بگذارند.

مراکز نگهداری حیات وحش استان بطور مستمر نظارت می شود

رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران از بازدید مرکز نگهداری پارک ساعی در راستای نظارت بر ساماندهی مراکز نگهداری حیات وحش استان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران امیرعباس احمدی با اعلام این خبر گفت: با توجه به تفاهم نامه منعقده بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و سازمان دامپزشکی و پیرو اهداف مشترک از جمله نظارت بر ساماندهی مراکز نگهداری حیات وحش و کنترل بیماریهای مشترک حیوانات اهلی و وحشی،طی چند روز گذشته کارشناسان این اداره به همراه کارشناس اداره کل دامپزشکی استان از مرکز نگهداری حیات وحش پارک ساعی بازدید نموده اند.

وی با بیان اینکه این مرکز از شرایط مطلوبی به لحاظ نگهداری از گونه های جانوری برخوردار نبوده گفت: این مرکز  فاقد مجوز زیست محیطی می باشد، و بر این اساس مکاتباتی با شهرداری منطقه ۶ تهران  صورت گرفت تا ضمن ارسال مدارک و مستندات و طرح توجیهی فنی جهت اخذ مجوز زیست محیطی نسبت به اصلاح و رفع مشکلات مشاهده شده اقدام نمایند.

احمدی با اشاره به اینکه در سطح استان تهران مجموعا ۱۴ مرکز نگهداری حیوانات فعالیت دارند تصریح کرد: از این میان ۷ مرکز از جمله باغ وحش ارم، موزه طبیعت و حیات وحش داراباد و باغ پرندگان لویزان از مراکز مطلوب و مجاز بوده و سایر مراکز در حال پیگیریهای لازم جهت اخذ مجوز می باشند.

رئیس اداره محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار داشت: همچنین این اداره کل طی آخرین اقدامات خود به تمامی مراکز غیر مجاز اخطاریه صادر و موارد لازم جهت اخذ مجوز زیست محیطی را ابلاغ نموده و خوشبختانه نیمی از مراکز غیر مجاز در این خصوص به منظور اخذ مجوز زیست محیطی با ارائه اسناد و مدارک به این اداره کل مراجعه داشته اند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: از آنجاییکه مراکز نگهداری حیات وحش به لحاظ تنویر افکار عمومی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی حائز اهمیت می باشند می بایست به صورت مجاز و در چهارچوب ضوابط و مقررات زیست محیطی فعالیت نموده تا بتوان در راستای پیشبرد اهداف زیست محیطی از این مراکز استفاده نمود.

نجات پرندگان دراستان کرمانشاه

دیده بان حقوق حیوانات: طی یک ماه گذشته تعداد ۱۲ عدد کبک ، ۳۰ عدد سهره طلایی و یک عدد سارگپه از تعدادی از متخلفین کشف وپس از طی مراحل قانونی توسط مامورین یگان حفاظت در دامان طبیعت رها سازی شدند.
به گزارش  روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ،فلاحتی رئیس اداره محیط زیست شهرستان روانسر با اعلام این خبر گفت : تعداد چهار قطعه کبک که توسط دوستداران محیط زیست در پی همایش کم نظیر فعالان محیط زیست به این اداره تحویل گردیده بود نیز، با حضور جمعی از مسئولین ادارات شهرستان در دامان طبیعت رها شدند.

وی افزود: سهره طلایی به دلیل برخورداری از رنگ آمیزی بسیار زیبا، آواز خوش و زیبایی پرها غالباً توسط شکارچیان زنده گیری و به عنوان پرنده زینتی در قفس نگهداری می شود.

فلاحتی گفت:به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی تلقی میشود، بنابراین همه آحاد ملت درقبال طبیعت ، تنوع زیستی و حیات وحش مسئولیم.

بیایید دربرابر قانون شکنان و طبیعت ستیزان بی تفاوت نباشیم، بیایید با طبیعت و زیستمندان آن مهربان باشیم.

بیایید اسلحه شکاری(تفنگ و دام) را کنار بگذاریم و با دوربین عکاسی لحظات خوب و به یاد ماندنی طبیعت را جاودانه کنیم.

کشف کوچک‌ترین زنبور جهان

 

یک دانشمند انگلیسی موفق به کشف گونه جدیدی از زنبور شده است که کم‌تر از یک میلی‌متر طول دارد.

به گزارش ایرنا، دکتر اندرو پولازک (Andrew Polaszek) متخصص حشره در موزه تاریخ طبیعی لندن این زنبور را در درون یک مگس سفید بر روی یک درخت افرا در زمین بازی مدرسه پسرش در کنت واقع در انگلیس کشف کرد.

وی گفت: زمانی که من در زمین بازی مدرسه پسرم بودم متوجه شدم که برخی از مگس‌های سفید متفاوت از دیگران هستند بنابر این آنها را به آزمایشگاه بردم و تحت آزمایش قرار دادم.

این دانشمند خاطر نشان کرد: زمانی که در آزمایشات این زنبور را در داخل آن مشاهده کردم متوجه علت اختلاف این مگس‌های سفید با سایر مگس‌هایی که قبلا دیده بودم شدم.

دکتر پولازک 54 ساله این کشف را پنج سال پیش در مدرسه ابتدایی پسرش در کنت واقع در انگلیس کشف کرد.

اما آزمایش‌های دقیق برای رده‌بندی این زنبور در یک گونه جدید به نام Encarsia harrisoni به تازگی به اتمام رسیده است.

این زنبور یک انگل است به این معنی که در بدن دیگر حشرات تخم می‌گذارد.

آرمایش‌های اولیه بر روی دی.ان.ای این زنبور نشان داد که این حشره در هیچ کجای زمین شناخته شده نیست اما با این حال تحقیقات و آزمایشات دقیق‌تری در این زمینه باید انجام شود.

پیدایش بیماری هاری در حیوانات اهلی کلاله

به گزارش کلاله خبر، شمس الدین کر در جلسه بررسی بیماری های مشترک انسان ودام (زئونوز) کلاله افزود:پس از دریافت گزارش مبنی بر وجود 2 راس گاو بیمار مشکوک به بیماری هاری در یکی ازروستاهای این شهرستان، از حیوان های مذکور نمونه برداری و آزمایش های لازم صورت گرفت.

وی گفت :با مثبت اعلام شدن بیماری هاری ، لاشه این دو گاو معدوم و دفن بهداشتی شد.

کر افزود: در سال91، 721 مورد، درسال92، 669 مورد و از اول امسال تاکنون نیز 258مورد گزش انسان توسط حیوانات اهلی و وحشی درشهر و روستاهای کلاله صورت گرفته است.

سرپرست مرکز بهداشت کلاله ادامه داد: آمار موجود حاکی از کاهش روند گزش انسان بوسیله حیوانات است و این امر نتیجه تلاش کارشناسان مراکز بهداشت می باشد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا آمار گزش انسان توسط حیوانات در فصل بهار بیشتر از سایر فصول است، گفت: افزایش گشت و گذار خانواده ها در طبیعت همچنین جفت گیری و زاد ولد سگ های وحشی و اهلی و برخی حیوانات دیگر از عوامل افزایش گزش ها در فصل بهار است.

12345678